رژيم بحرين از طريق جنگ مذهبي مردم راهدف قرارداده است

جمعه 19 فروردين 1390 - 10:48

منامة (العالم )رييس جمعيت حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که رژيم حاکم با برافروختن جنگ مذهبي مردم را هدف قرار داده است."نبيل رجب " روز جمعه درگفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: نقض حقوق بشر و جنايت هاي ضد بشري رژيم بحرين لکه ننگي بر پيشاني جهان به ويژه کشورهاي غربي است که دايما از آزادي ، دموکراسي و دفاع از حقوق بشر سخن مي گويند.رييس انجمن حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که رژيم بحرين براي سرکوب ملت و مقابله با مردم بي سلاح که خواستار حقوق خود هستند از همه ابزارخشونت آميز و نيروهاي بيگانه و مزدور کمک مي گيرد.

منامة (العالم )رييس جمعيت حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که رژيم حاکم با برافروختن جنگ مذهبي مردم را هدف قرار داده است."نبيل رجب " روز جمعه درگفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: نقض حقوق بشر و جنايت هاي ضد بشري رژيم بحرين لکه ننگي بر پيشاني جهان به ويژه کشورهاي غربي است که دايما از آزادي ، دموکراسي و دفاع از حقوق بشر سخن مي گويند.رييس انجمن حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که رژيم بحرين براي سرکوب ملت و مقابله با مردم بي سلاح که خواستار حقوق خود هستند از همه ابزارخشونت آميز و نيروهاي بيگانه و مزدور کمک مي گيرد.وي افزود: عليرغم شايعات رژيم بحرين براي رسيدن به اهداف سياسي خود، خواسته هاي مردم اين کشور طايفه اي نيست بلکه مطالبات همه مردم و گروه ها و از جمله شيعيان و اهل تسنن است.رجب گفت: تلاش رسانه هاي وابسته به رژيم حاکم براي فتنه انگيزي مذهبي با هوشياري و بيداري مردم با شکست روبرو خواهد شد.رييس انجمن حقوق بشر بحرين تصريح کرد: مردم بحرين شديدا نياز به حامياني دارند تا در برابر اقدامات غير انساني مقامات اين کشور بايستد.وي افزود: آزادگان جهان بايد همبستگي خود را با مردم بحرين اعلام و در راستاي رسيدن به آزادي و اجرايي کردن خواسته هاي مشروع آنها مبني بر زندگي محترمانه و امن از آنها حمايت کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها