کوتاهي ناتو در حفاظت از غيرنظاميان ليبي

يکشنبه 21 فروردين 1390 - 15:04

يک سياستمدار ليبيايي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) را به کوتاهي درمحافظت از غير نظاميان ، حمايت ازانقلابيون ليبي و بمباران گردانهاي قذافي، متهم و تاکيد کرد: انقلابيون ليبي هرگونه راه حل دراين کشور را که ضامن برکناري قذافي و رژيمش نباشد رد مي کنند. عبدالله جوان عضو جبهه ملي براي نجات ليبي روز شنبه درگفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: کوتاهي ناتو گاهي اوقات انقلابيون را وادار به عقب نشيني مي کند علاوه براينکه موازنه قوا بين انقلابيون وگردانهاي قذافي وجود ندارد و کمکهاي نظامي بدون آنکه ناتو مانع آنها شود به گردانهاي قذافي مي رسد. وي با اشاره به اينکه ناتو دربمباران گردانهاي

يک سياستمدار ليبيايي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) را به کوتاهي درمحافظت از غير نظاميان ، حمايت ازانقلابيون ليبي و بمباران گردانهاي قذافي، متهم و تاکيد کرد: انقلابيون ليبي هرگونه راه حل دراين کشور را که ضامن برکناري قذافي و رژيمش نباشد رد مي کنند. عبدالله جوان عضو جبهه ملي براي نجات ليبي روز شنبه درگفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: کوتاهي ناتو گاهي اوقات انقلابيون را وادار به عقب نشيني مي کند علاوه براينکه موازنه قوا بين انقلابيون وگردانهاي قذافي وجود ندارد و کمکهاي نظامي بدون آنکه ناتو مانع آنها شود به گردانهاي قذافي مي رسد. وي با اشاره به اينکه ناتو دربمباران گردانهاي قذافي بدون آنکه کسي علتش را بداند کوتاهي مي کند ، تاکيد کرد: راه حل بحران ليبي ازطريق ناتو و پوشش هوايي آن نيست بلکه بر روي زمين و نظامي خواهد بود. وي ازعلت مجهزنکردن انقلابيون به اسلحه پرسيد و گفت : مجهزکردن انقلابيون به اسلحه ضامن بيرون راندن، نابودي و پايان کار قذافي است. جوان تاکيد کرد: ناتو نمي خواهد همانطور که درعراق و افغانستان گرفتار شد درليبي گرفتار شود و خواستار راه حلي سياسي در ليبي است. وي گفت: ناتو به منظور ايجاد پوشش هوايي براي انقلابيون و محافظت ازغيرنظاميان وارد عمل شد؛ اما آنچه عملا روي مي دهد برعکس آن است به طوري که نيروهاي قذافي مصراته و شهرهاي جبل غربي را بمباران و محاصره مي کنند علاوه براينکه بحرانهايي در زواره، زاويه، مصراته و شهرهاي جبل غربي روي داده است. عضو جبهه ملي براي نجات ليبي از ناتو خواست گردانهاي قذافي را بمباران و آنها را از شهرهاي محاصره شده، دور و کمکهاي بشردوستانه و پزشکي براي شهرها ارسال کند. وي با اشاره به اينکه راه حلهايي که طرفهاي مختلف بين المللي ارائه مي دهند، براساس برکناري قذافي و رژيمش و رفتن وي از ليبي نيست افزود: آنها ماندن قذافي را تاييد مي کنند و راه حلهاي دموکراتيک ارائه مي دهند ؛ اما انقلابيون اين راه حلها را رد مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها