عبدالله صالح، مهره سعودي ها در يمن

دوشنبه 22 فروردين 1390 - 08:24

رييس انجمن دانشجويان يمني در شهر "دمشق" پايتخت سوريه "علي عبدالله صالح" ديکتاتور يمن را مهره کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس بويژه عربستان سعودي دانست، و بر لزوم محاکمه او تاکيد کرد.

رييس انجمن دانشجويان يمني در شهر "دمشق" پايتخت سوريه "علي عبدالله صالح" ديکتاتور يمن را مهره کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس بويژه عربستان سعودي دانست، و بر لزوم محاکمه او تاکيد کرد. "معتز القرشي" روز دوشنبه در گفتگو با شبکه العالم درباره موضع نامشخص عبدالله صالح درقبال طرح کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس درخصوص بحران يمن اظهار داشت: ديکتاتور يمن نمي تواند با حمايت حاميان خود در شوراي همکاري خليج فارس از اين کشور خارج شود. طرح کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس از عبدالله صالح مي خواهد که يمن را ترک کند و اختياراتش را به معاون خود واگذار کند. القريشي گفت: عبدالله صالح و اطرافيانش، مهره سران خود در شوراي همکاري خليج فارس به ويژه عربستان سعودي هستند، و به خواست آنها در قدرت قرار دارند؛ و اکنون نيز کشورهاي شوراي همکاري خواهان خروج شرافتمندانه صالح از يمن و روي کار آمدن فردي ديگر به جاي او هستند تا به منافع آنها خدمت کند. وي افزود: کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس اکنون به اين نتيجه رسيده اند که عبدالله صالح ديگر به مهره سوخته تبديل شده است، و ناگزيز فرد ديگري بايد جايگزين او شود تا مانند عبدالله صالح در خدمت آنها و به طور کلي منافع غرب باشد. رييس انجمن دانشجويان يمني در شهر دمشق گفت: آمريکا و کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس علت ادامه حضور عبدالله صالح در قدرت هستند و آنها پيش از پيدا کردن جايگزيني براي عبدالله صالح که بتواند در جهت خدمت به منافع آنها حرکت کند، خواهان کناره گيري او از قدرت نيستند. القرشي با رد طرح کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس درباره يمن، اين طرح را بسيار ديرهنگام توصيف کرد و گفت: مردم يمن ديگر تحمل نمي کنند که يمن از خواست آمريکا و کشورهاي شوراي همکاري پيروي کند، بلکه خواهان تشکيل دولت قانونمندي براساس قانون اساسي هستند و وجود فساد و جرم در يمن را نمي پذيرند. وي افزود: مردم يمن امروز با توجه به جنايات عبدالله صالح به کناره گيري او از قدرت راضي نيستند بلکه خواهان محاکمه اين ديکتاتور هستند. رييس انجمن دانشجويان يمني در شهر دمشق تاکيد کرد: جوانان و مردم يمن از حق خود در براندازي رژيم حاکم، پيگرد سران وعناصر اصلي آن و دستيابي به آزادي و کرامت دست برنخواهند داشت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها