مدارس بحرين در محاصره نيروهاي امنيتي

دوشنبه 22 فروردين 1390 - 15:30

عضو مرکز حقوق بشر بحرين گفت که نيروهاي امنيتي و مزدوران رژيم حاکم بحرين با هدف ارعاب دانش آموزان و معلمان، مدارس را محاصره کرده اند تا در تظاهرات شرکت نکنند. "عباس العمران "عصر دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم افزود: رژيم حاکم بحرين با حمله به مدارس تلاش مي کند اين پيام را بدهد که همه بخش ها حتي آموزشي، بهداشتي و رسانه اي هدف نيروهاي امنيتي و مزدوران هستند.

عضو مرکز حقوق بشر بحرين گفت که نيروهاي امنيتي و مزدوران رژيم حاکم بحرين با هدف ارعاب دانش آموزان و معلمان، مدارس را محاصره کرده اند تا در تظاهرات شرکت نکنند. "عباس العمران "عصر دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم افزود: رژيم حاکم بحرين با حمله به مدارس تلاش مي کند اين پيام را بدهد که همه بخش ها حتي آموزشي، بهداشتي و رسانه اي هدف نيروهاي امنيتي و مزدوران هستند. وي تصريح کرد: دولت هايي که مشروعيت خود را از مردم و انتخابات دمکراتيک مي گيرند، معمولا باثبات هستند اما رژيم حاکم بحرين به دليل ظلم و ستم ، تيراندازي به طرف مردم ، تخريب منازل آنها، نقض حقوق بشر و کمک گرفتن از نيروهاي بيگانه براي حمله به مردم از هيچگونه مشروعيتي برخوردار نيست. عضو مرکز حقوق بشر بحرين با اعتراض شديد به رژيم بحرين براي فراخوان نيروهاي غارتگر سعودي به منظور سرکوب مردم معترض ، خاطرنشان کرد: رژيم بحرين که به نيروهاي غارتگر خارجي تکيه کرده از مخالفان خواسته است که نبايد دنبال آزادي و حقوق خود باشند و براي سرکوب آنان به رفتاري جنون آميز دست مي زند اما اين وضع ادامه نخواهد يافت. العمران افزود: عربستان در ايجاد فتنه هاي طايفي در کشورهاي مختلف عربي دست داشته و آخرين آن دخالت نظامي در يمن و بحرين است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها