جنون نقض حقوق بشر در مقام هاي بحرين

سه شنبه 23 فروردين 1390 - 12:06

دبيرکل مرکز حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که نقض حقوق بشر با سرعت فراوان در بحرين ادامه دارد و هيچ نشانه اي مبني بر توقف اقدامات وحشيانه نيروهاي دولتي و عربستاني وجود ندارد. " نبيل رجب " روز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: نظام بحرين زندگي شيعيان را درهمه ابعاد از معيشتي تا آموزش در باشگاههاي ورزشي و درهمه اماکن هدف قرار داده و به طور جنون آميز به اقدامات سرکوبگرانه عليه مردم در همه زمينه ها ادامه مي دهد. وي در باره اخراج شهروندان لبناني ازبحرين ، اظهارداشت : هدف لبنانيهانيستند ؛ بلکه اعمال فشارها شامل همه شيعيان منطقه است که به بحرين سفر مي کنند ، مقام هاي بحرين

دبيرکل مرکز حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که نقض حقوق بشر با سرعت فراوان در بحرين ادامه دارد و هيچ نشانه اي مبني بر توقف اقدامات وحشيانه نيروهاي دولتي و عربستاني وجود ندارد. " نبيل رجب " روز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: نظام بحرين زندگي شيعيان را درهمه ابعاد از معيشتي تا آموزش در باشگاههاي ورزشي و درهمه اماکن هدف قرار داده و به طور جنون آميز به اقدامات سرکوبگرانه عليه مردم در همه زمينه ها ادامه مي دهد. وي در باره اخراج شهروندان لبناني ازبحرين ، اظهارداشت : هدف لبنانيهانيستند ؛ بلکه اعمال فشارها شامل همه شيعيان منطقه است که به بحرين سفر مي کنند ، مقام هاي بحرين حتي کارگران آسيايي شيعي مذهب را از ورود به کشور باز مي دارند و از دادن ويزا به پاکستاني ها و هنديهاي شيعه امتناع مي کنند. رجب با اشاره به بازداشت تعداد ديگري از کادر پزشکي بيمارستانهاي بحرين ، خاطرنشان کرد: برخي کارمندان که درشرکتهاي بحريني و يا دفاترشرکت هواپيمايي خليج فارس در خارج کارمي کنند به دليل شيعه بودن از کار برکنار شدند. وي درباره اتهام دادستاني عليه وي درباره منتشرکردن تصاويري ساختگي از شهدا در سايت تويتر ، گفت: به نظر مي رسد که افراد نظام درصدد پرونده سازي هستند؛ اما تاکنون هيچ احضاريه اي دراين خصوص دريافت نکرده است. وي تاکيد کرد که آنها تلاش مي کنند از اين مساله به عنوان اهرم فشار عليه وي و کارکنان مرکز حقوق بشربحرين استفاده کنند تا جنايتها را بيش از اين فاش نکنيم و جلوي رسوايي نظام گرفته شود. رجب افزود: اين تدابيرنه تنها هيچ تاثيري برمواضع ما نخواهد داشت؛ بلکه موجب افزايش عزم و اراده براي نشان دادن چهره واقعي و کريه نظام مي شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها