جنبش احرار جنايات عربستان در بحرين را محکوم کرد

چهارشنبه 24 فروردين 1390 - 12:57

دبيرکل جنبش احرار بحرين کشتارهاي نيروهاي اشغالگر عربستان سعودي عليه مردم اين کشور را به شدت محکوم کرد.سعيد الشهابي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: نيروهاي اشغالگر عربستاني با ورود به بحرين امنيت را در اين کشور از بين بردند و به دنبال آن کشتار و خونريزي به راه انداختند.الشهابي اظهار داشت: تظاهرات مردم بحرين متمدنانه و کاملا مسالمت آميز بود و فضا و شرايط از تغيير مثبت و مسالمت آميز حکايت داشت اما بعد از ورود نيروهاي اشغالگر عربستان اوضاع دردناک شد به طوري که بحرين هم اکنون وارد فضاي تاريکي شده است که به نظر نمي رسد پاياني بر آن متصور باشد.

دبيرکل جنبش احرار بحرين کشتارهاي نيروهاي اشغالگر عربستان سعودي عليه مردم اين کشور را به شدت محکوم کرد.سعيد الشهابي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: نيروهاي اشغالگر عربستاني با ورود به بحرين امنيت را در اين کشور از بين بردند و به دنبال آن کشتار و خونريزي به راه انداختند.الشهابي اظهار داشت: تظاهرات مردم بحرين متمدنانه و کاملا مسالمت آميز بود و فضا و شرايط از تغيير مثبت و مسالمت آميز حکايت داشت اما بعد از ورود نيروهاي اشغالگر عربستان اوضاع دردناک شد به طوري که بحرين هم اکنون وارد فضاي تاريکي شده است که به نظر نمي رسد پاياني بر آن متصور باشد.دبيرکل جنبش احرار بحرين افزود: مردم بحرين به روي کسي اسلحه نکشيدند بلکه خواسته هاي خود را به شيوه مسالمت آميز مطرح مي کردند اما با ورود نيروهاي اشغالگر عربستاني تجاوز ، قتل ، ويراني ، هتک حرمت ، تخريب مساجد و عبادتگاه ها، تعرض و يورش اين نيروها عليه مردم آغاز شد که همچنان ادامه دارد.الشهابي درباره موضوع بازداشت شدگان ، ناپديد شدگان و افراد اخراج شده از کار و دانشگاه ها ، اظهار داشت: اکنون سياست پاکسازي فرقه اي و قومي مشابه آنچه که در آفريقاي جنوبي رخ مي داد؛ در بحرين در حال وقوع است همچنين براساس وابستگي ديني و مذهبي در بحرين تبعيض صورت مي گيرد که اين مسايل هرگز نمي تواند به ثبات اين کشور منجر شود.دبيرکل جنبش احرار بحرين تصريح کرد: اگر خاندان حاکم در بحرين فکر مي کنند که با هدف قرار دادن وحشيانه يک طايفه ، مي توانند مردم را ساکت کنند و در امنيت بسر ببرند سخت در اشتباه هستند زيرا در طول تاريخ نيز چنين چيزي هر گز امکان نداشته است.الشهابي گفت: ثبات حکومت ها و شکوفايي کشورها با امنيت ، تفاهم ، گفت وگو ، احترام به ديگران و آزادي هاي مردم امکان پذير است و اگر عدالت و انصاف وجود نداشته باشد اوضاع همانند بحرين ، به فاجعه تبديل مي شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها