هدف از کنفدراسيون خليج فارس رويارويي با ايران است

پنج‌شنبه 25 فروردين 1390 - 17:26

يک کارشناس عربستاني تشکيل کنفدراسيون در کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس را طرحي سعودي دانست که آمريکا به منظور تسلط بر کشورهاي منطقه عربي و تشديد رويارويي با ايران از آن حمايت مي کند. " حمزه الحسن " پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژيک مسائل خليج (فارس) روز پنجشنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم ، احتمال همکاري همه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با اين طرح را بعيد دانست و عربستان را به تلاش براي تبديل مشکلات داخلي و خارجي خود به نزاع هاي طايفه اي متهم کرد.

يک کارشناس عربستاني تشکيل کنفدراسيون در کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس را طرحي سعودي دانست که آمريکا به منظور تسلط بر کشورهاي منطقه عربي و تشديد رويارويي با ايران از آن حمايت مي کند. " حمزه الحسن " پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژيک مسائل خليج (فارس) روز پنجشنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم ، احتمال همکاري همه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با اين طرح را بعيد دانست و عربستان را به تلاش براي تبديل مشکلات داخلي و خارجي خود به نزاع هاي طايفه اي متهم کرد. وي گفت: وحدتي که براساس سرکوب ملتها و از بين بردن کرامت آنها باشد قابل قبول نيست و شوراي همکاري خليج فارس بايد همکاري امنيتي و نظامي بر ضد حملات خارجي را پايه ريزي مي کرد. الحسن درباره احتمال تشکيل کنفدراسيون بين کشورهاي شوراي همکاري ابراز ترديد کرد و تنها هدف آنرا مسائل امنيتي متزلزل داخلي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس دانست. وي افزود: مسئله تماما به وضعيت داخلي و ناآراميهاي امنيتي که در برخي کشورهاي خليج فارس روي داد، درخواستهاي اصلاح طلبي و قيامهايي که در بحرين و ديگر کشورهاي شوراي همکاري از قبيل عربستان، عمان و کويت روي داد مربوط مي شود. اين پژوهشگر عربستاني هدف از سخن گفتن درباره کنفدراسيون را گسترش سلطه عربستان سعودي بر کشورهاي خليج فارس دانست و به نگرانيهاي فراوان در اين زمينه به خصوص در کويت و بحرين اشاره و تاکيد کرد: ملتها به استثناي سلفيها اين مسئله را نمي پذيرند. الحسن افزود: عربستان خواستار تشديد رويارويي با ايران و تبديل منازعه کنوني ملتها و رژيمها به منازعه اي بين ايران و کشورهاي خليج فارس است به اين معنا که منازعه اي نژادي بين عربها و فارسها يا طايفه اي بين اهل سنت و شيعيان به منظور پشت سر گذاشتن مشکلات داخلي و دور زدن خواسته هاي اصلاح طلبي خواست مقام هاي رياض است. وي احتمال عقب نشيني کشورهايي مانند عمان و قطر از مواضع متوازن خود درقبال ايران و ورود به منازعه با ديگران را بعيد دانست و تاکيد کرد : تشکيل کنفدراسيون در خليج فارس طرحي آمريکايي است. الحسن گفت: عربستان پيشتر بحرين، کويت و عمان را اشغال کرده و ازعواقب آن رنج برده است، عربستان هرگاه با بحران سياسي داخلي يا خارجي روبرو مي شود آنرا به منازعه اي طايفه اي با مصر، عراق، ايران و سوريه يا حتي در داخل با منطقه شرقي تبديل و با درخواستهاي اصلاح طلبي حتي از سوي وهابيها مقابله مي کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها