توطئه شوراي همکاري خليج فارس عليه ملت يمن

شنبه 27 فروردين 1390 - 12:20

دمشق (العالم) ـ دبيرکل حزب دموکرات يمن، ابتکار شوراي همکاري خليج فارس براي حل بحران سياسي يمن را توطئه اي بزرگ عليه ملت اين کشور عنوان کرد و گفت اين ابتکار در واقع تلاشي براي دور زدن انقلاب مردم يمن و منحرف کردن آن به سمت برنامه هاي مشخص داخلي و خارجي است.سيف الوشلي شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تلاش هايي از سوي طرفهاي داخلي و خارجي براي دور زدن انقلاب مردمي يمن و منحرف کردن آن به سمت برنامه هاي مشخص خارجي و داخلي در حال انجام است.

دمشق (العالم) ـ دبيرکل حزب دموکرات يمن، ابتکار شوراي همکاري خليج فارس براي حل بحران سياسي يمن را توطئه اي بزرگ عليه ملت اين کشور عنوان کرد و گفت اين ابتکار در واقع تلاشي براي دور زدن انقلاب مردم يمن و منحرف کردن آن به سمت برنامه هاي مشخص داخلي و خارجي است.سيف الوشلي شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تلاش هايي از سوي طرفهاي داخلي و خارجي براي دور زدن انقلاب مردمي يمن و منحرف کردن آن به سمت برنامه هاي مشخص خارجي و داخلي در حال انجام است.الوشلي خاطرنشان کرد: توطئه اي بزرگ در کار است که طرفهاي خارجي و در راس آن شوراي همکاري خليج فارس آن را هدايت مي کنند و اين شورا هم پاي برخي از جريان هاي سياسي داخلي به دنبال دور زدن انقلاب مردم يمن و جلوگيري از تحقق اهداف و خواسته هاي انقلاب است.به دنبال اقدام اخير کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در زمينه ارايه طرحي براي حل بحران سياسي يمن در قالب ارايه تضمين به علي عبدالله صالح و خانواده وي، مردم و انقلابيون يمن به شدت از اين طرح انتقاد کردند و هرگونه راه حلي که خواستار سرنگوني فوري رژيم ديکتاتوري عبدالله صالح نباشد را به شدت رد کردند.دبيرکل حزب دموکرات يمن اظهار داشت: يمن در روزهاي اخير شاهد تحولات گسترده اي بوده است ، ولي مردم همچنان پايدار و مقاوم هستند و روز به روز بر اصرار و پافشاري آنها براي ادامه راهشان تا تحقق اهداف انقلاب افزوده مي شود.وي گفت: اهداف انقلاب از همان ابتداي اين حرکت مردمي کاملا مشخص بود و آن سرنگوني رژيم ديکتاتوري علي عبدالله صالح، محاکمه سران آن و همه کساني است که دست به جنايت هايي عليه مردم زده اند.دبيرکل حزب دموکرات يمن بر مخالفت مردم با ابتکار کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس که مقاصد سوئي براي آينده يمن دارند؛ تاکيد کرد و گفت: مردم يمن هيچ ابتکار يا راه حل هايي که رژيم حاکم را تحت مصونيت قرار دهد؛ نمي پذيرند.الوشلي افزود: به همين دليل تحرکات کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس قابل قبول نيست زيرا آنها در تلاش براي دادن تضمين و مصونيت هايي به رژيم حاکم يمن هستند و به سبب مخالفت مردم اين گونه تلاش ها با شکست مواجه خواهد شد و اين در حالي است که مردم يمن خود قادر به سرنگوني رژيم عبدالله صالح هستند.دبيرکل حزب دموکرات يمن اظهار داشت: عبدالله صالح در حالتي از سردرگمي بسر مي برد زيرا يک روز خواهان گفتگو و روزي مي خواهد از قدرت به طور آرام کناره گيري کند ، اين رفتارها نشانه اي بر سردرگم بودن وي در روزهاي آخر حکومتش است.الوشلي تاکيد کرد که مردم يمن ديگر هيچگونه آمادگي براي گفتگو با رژيم عبدالله صالح ندارند و هر طرفي که اين گونه گفت وگوها را بپذيرد به معناي آن است که در برابر مردم دست به خودکشي سياسي زده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها