شوک افکار عمومي جهان از جنايات آل خليفه و آل سعود

شنبه 3 ارديبهشت 1390 - 09:56

منامه (العالم) ـ دبيرکل مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به ابعاد گسترده جنايات ضد بشري رژيم آل خليفه و آل سعود عليه مردم و معترضان بحريني گفت: افکار عمومي جهان که از طريق رسانه ها شاهد اين همه جنايتگري است در شوک وحيرت بسر مي برد. نبيل رجب شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: مظلوميت ملت بحرين و تلاش آنها براي کسب حقوق مشروع در زمينه درخواست تغييرات سياسي به گوش همه ملت هاي جهان و سازمان هاي حقوقي و انساني رسيده است. رجب اظهار داشت: سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمي در بحرين باعث شده است تا بسياري از رسانه ها و شبکه هاي ماهواره اي مشهور پيامدهاي انساني اين جنايات و

منامه (العالم) ـ دبيرکل مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به ابعاد گسترده جنايات ضد بشري رژيم آل خليفه و آل سعود عليه مردم و معترضان بحريني گفت: افکار عمومي جهان که از طريق رسانه ها شاهد اين همه جنايتگري است در شوک وحيرت بسر مي برد. نبيل رجب شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: مظلوميت ملت بحرين و تلاش آنها براي کسب حقوق مشروع در زمينه درخواست تغييرات سياسي به گوش همه ملت هاي جهان و سازمان هاي حقوقي و انساني رسيده است. رجب اظهار داشت: سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمي در بحرين باعث شده است تا بسياري از رسانه ها و شبکه هاي ماهواره اي مشهور پيامدهاي انساني اين جنايات و نقض قوانين بين المللي در اين زمينه را به طور مداوم و با اهتمام خاصي پوشش دهند. وي افزود: سرکوب شديد مردم از سوي نيروهاي امنيتي بحرين و نيروهاي اشغالگر سعودي و نقض آشکار قوانين بين المللي در زمينه جلوگيري از فعاليت پزشکان، کادر پزشکي و مداواي مجروحان تظاهرکننده باعث شده است تا اين شبکه ها از بيم متهم شدن به رفتار دوگانه ديگر قادر به چشم پوشي از اين جنايات نباشند. رجب تأکيد کرد: گزارش ها و تصاوير پخش شده از سوي بسياري از رسانه ها درباره جنايات نيروهاي بحريني و عربستاني عليه گروه هاي مختلف جامعه بحرين که در چارچوب جنايت عليه بشريت قرار مي گيرد؛ باعث اندوه و خشم ملت هاي جهان و نهادهاي مدني شده و اين در حالي است که تصاوير منتشر شده تنها گوشه اي از سرکوب و ارعاب شهروندان بي دفاع بحرين است. دبيرکل مرکز حقوق بشر بحرين اظهار اميدواري کرد که فشارهاي افکار عمومي جهان و اسناد نهادهاي مدني و حقوقي درباره اين جنايت ها به اهرم فشاري عليه قدرت هاي بزرگ و سازمان هاي بين المللي جهت اتخاذ اقدامات سريع و پيشگيرانه عليه حکام بحرين و عربستان براي پايان دادن به سرکوب ملت بحرين و پاسخگويي به خواسته هاي مشروعشان تبديل شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها