انقلابيون نيروهاي قذافي را از مصراته عقب راندند

شنبه 3 ارديبهشت 1390 - 12:59

يک فعال ليبيايي تاکيد کرد، خروج نيروهاي رژيم قذافي از مصراته داوطلبانه نبود، بلکه اين نيروها بر اثر ضربات شديد انقلابيون، مجبور به عقب نشيني از اين شهر شدند.

يک فعال ليبيايي تاکيد کرد، خروج نيروهاي رژيم قذافي از مصراته داوطلبانه نبود، بلکه اين نيروها بر اثر ضربات شديد انقلابيون، مجبور به عقب نشيني از اين شهر شدند. "قاسم نجعه" روز شنبه در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: نيروهاي قذافي داوطلبانه از مصراته عقب نشيني نکردند، بلکه بر اثر ضربات شديد انقلابيون مجبور به اين کار شدند، و ما از طريق شبکه هاي ماهواره اي از جمله شبکه العالم، شاهد تصاويري از عمليات انقلابيون عليه نيروهاي رژيم قذافي بوديم. قاسم نجعه گفت: عمليات انقلابيون در مقابل نيروهاي قذافي اطراف شهر مصراته مؤثر و بسيار شديد بود، بصورتيکه آنها توانستند سرانجام نيروهاي قذافي را به عقب نشيني مجبور کنند. اين فعال ليبيايي تصريح کرد: رژيم قذافي مي داند که طرابلس در خطر است و اکنون فقط تلاش مي کند موقعيت خودش را در اين شهر حفظ کند، و برخي اوقات مصراته را از سوي طرابلس يا شهر سرت هدف موشک قرار مي دهد، اما حملات انقلابيون بسيار سهمگين بود و سبب عقب نشيني نيروهاي رژيم قذافي شد. وي درباره اظهارات "موسي ابراهيم" سخنگوي دولت ليبي مبني بر اينکه نيروهاي قذافي کار مصراته را به غيرنظاميان موجود در اطراف اين شهر واگذار خواهند کرد گفت: رژيم قذافي هميشه براي ايجاد فتنه بين مردم ليبي و درخواست براي مسلح کردن غير نظاميان تلاش مي کند، اما اين اقدامات نتيجه اي نخواهد گرفت. وي گفت: رژيم قذافي پيشتر برخي از هوادرانش را که با پرداخت پول به خدمت گرفته بود مسلح کرد، اما تصور مي کنم که اين سلاح ها عليه خود قذافي و مزدورانش به کار گرفته خواهد شد. وي گفت: همه مردم ليبي و ميهن دوستان با مزدوران و نيروهاي رژيم قذافي مي جنگند، و نمي پذيرند که مزدوراني از صربستان يا آفريقا هموطنانشان را به قتل برسانند، و به منازل آنها حمله کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها