مردم بحرين به اعتراضات ادامه مي دهند

شنبه 3 ارديبهشت 1390 - 17:11

جمعيت وفاق ملي بحرين اعلام کرد که مردم تا تحقق خواسته هاي مشروع خود به اعتراضات ادامه خواهند داد و ادعاي نداشتن مجوز ساخت براي تخريب مساجد ادعايي بي اساس" است." ابراهيم المدهون " عضو شوراي جمعيت وفاق ملي بحرين امروز (شنبه) در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت : جنايات و اقدامات غيرقانوني رژيم آل خليفه که توسط مخالفان ثبت و ضبط مي شود ، مردم را مجبور به چشم پوشي از مطالبات خود نخواهد کرد.

جمعيت وفاق ملي بحرين اعلام کرد که مردم تا تحقق خواسته هاي مشروع خود به اعتراضات ادامه خواهند داد و ادعاي نداشتن مجوز ساخت براي تخريب مساجد ادعايي بي اساس" است." ابراهيم المدهون " عضو شوراي جمعيت وفاق ملي بحرين امروز (شنبه) در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت : جنايات و اقدامات غيرقانوني رژيم آل خليفه که توسط مخالفان ثبت و ضبط مي شود ، مردم را مجبور به چشم پوشي از مطالبات خود نخواهد کرد.المدهون از قتل هاي عمد در خيابان ها و زندان ها ، توسل به روش هاي مختلف سرکوب مردم بي دفاع و استقرار نيروهاي نظامي در بيمارستان ها براي ضرب و جرح و بازداشت زندان و تعرض به اماکن عبادي و بي حرمتي به مقدسات خبر داد و گفت : مخالفان بحرين همه اين امور را به سازمان هاي بين المللي و حقوقي گزارش مي کنند .المدهون افزود : رژيم آل خليفه تصور مي کرد که مي تواند در مدتي کوتاه به بحران بحرين پايان دهد ولي مردم با پايداري خود و برگزاري تظاهرات مسالمت آميز رژيم را در تنگنا قرار داده اند و رژيم هم اکنون به دروغ گوئي و بيان ادعاهاي پوچ متوسل شده است .المدهون افزود : رژيم ادعا مي کند که مساجدي که به دست نيروهايش تخريب شدند ، فاقد مجور ساخت بود در حالي که جمعيت وفاق ملي قبلا در بيانيه اي با ارائه مدارک ثابت کرد که مساجد تخريب شده داراي مجوز ساخت بود .عضو شوراي جمعيت وفاق ملي بحرين گفت : مردم بحرين تا تحقق همه خواسته هاي خود مقاومت خواهند کرد و جوانان تا احاق حقوق خود از پاي نخواهند نشست .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها