انقلابيون ليبي به غرب امتياز نمي دهند

شنبه 3 ارديبهشت 1390 - 18:34

رييس حزب عدالت و دموکراسي ليبي، با اشاره به تعلل غرب در سرنگوني قذافي تاکيد کرد، انقلابيون هيچ امتيازي به غرب نخواهند داد.

رييس حزب عدالت و دموکراسي ليبي، با اشاره به تعلل غرب در سرنگوني قذافي تاکيد کرد، انقلابيون هيچ امتيازي به غرب نخواهند داد. الهادي شلوف شامگاه شنبه در مصاحبه با شبکه العالم اظهار داشت: انقلابيون هيچ امتيازي به غرب نخواهند داد، زيرا نمي خواهند کشورشان در آينده گرفتار پيامدهاي منفي ناشي از دخالت غرب شود. وي افزود: هدف غرب از دخالت در ليبي مشخص نيست، بنابراين اجازه دادن به غرب براي دخالت در امور ليبي پيامدهايي را در آينده به همراه خواهد داشت. رييس حزب عدالت و دموکراسي ليبي تاکيد کرد: انقلابيون بايد برنامه اي تدوين کنند که غرب در آن دخالتي نداشته باشد. شلوف گفت: هيچ کمک خارجي بدون دستمزد نيست و غرب با دخالت در امور ليبي دستمزدش را در آينده مطالبه خواهد کرد ولي انقلابيون هيچ امتيازي نخواهند داد. شلوف با بيان اينکه غرب در سرنگون کردن رژيم معمر قذافي تعلل مي کند، تاکيد کرد: غرب مي تواند به راحتي رژيم ديکتاتور ليبي را سرنگون کند ولي تاکنون درباره اين موضوع تصميم نگرفته است .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها