همسويي برخي شبکه ها با طرح هاي آمريکا و اسرائيل

يکشنبه 4 ارديبهشت 1390 - 08:44

رييس دانشکده حقوق دانشگاه دمشق با اشاره به رويدادهاي اخيرسوريه تاکيد کرد، برخي شبکه هاي ماهواره اي عربي در راستاي تحقق طرح هاي آمريکا و رژيم اسرائيل درمنطقه، درحال بزرگ نمايي حوادث سوريه هستند.

رييس دانشکده حقوق دانشگاه دمشق با اشاره به رويدادهاي اخيرسوريه تاکيد کرد، برخي شبکه هاي ماهواره اي عربي در راستاي تحقق طرح هاي آمريکا و رژيم اسرائيل درمنطقه، درحال بزرگ نمايي حوادث سوريه هستند. "محمد الحسين" روزيکشنبه درگفت وگو با شبکه العالم، اظهار داشت: جنجال هاي تبليغاتي رسانه هاي غربي بويژه آمريکا و برخي رژيم هاي عربي فقط بمنظور هدف قراردادن مواضع اصولي سوريه در قبال مسئله فلسطين و حمايت از نيروهاي مخالف با طرح هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي درمنطقه است. وي با اشاره به تظاهرات مردم سوريه، گفت: اين تظاهرات ابتدا بصورت مسالمت آميز و براي بيان خواستها و مطالباتي مشروع آغاز شد، اما پس از نفوذ عناصر مسلح تندرو ازمسيراصلي خود منحرف شد. محمد الحسين خاطرنشان کرد: عناصر مسلح و نفوذي در خيابانها و يا ازبالاي ساختمانها مردم را هدف قرار دادند، که درپي آن شماري از شهروندان و نيروهاي امنيتي و پليس زخمي يا کشته شدند. رييس دانشکده حقوق دانشگاه دمشق تاکيد کرد: نيروهاي امنيتي براي متوقف کردن حملات در شهر درعا واقع در جنوب کشور و ممانعت از ادامه اقدامات فرصت طلبان که درصدد کشاندن کشور به جنگ داخلي و زمينه سازي براي دخالت نيروهاي بيگانه در امور داخلي کشوربودند، وارد عمل شدند. محمد الحسين درپايان تاکيد کرد: بسياري ازخواسته هاي تظاهرکنندگان مشروع است، و بايد با مذاکره و توافق درچارچوب قانون تحقق يابد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها