محروميت گسترده زنان؛ عربستان درخطر فروپاشي

يکشنبه 4 ارديبهشت 1390 - 14:07

رييس مرکز دموکراسي و حقوق بشر عربستان سعودي با هشدار درباره فروپاشي اين کشور در صورت ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقامات رياض، از محروميت زنان عربستاني از هر گونه حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي انتقاد کرد. علي اليامي روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: حکومت عربستان سعودي بر اساس اصل "تفرقه بينداز و حکومت کن" بنا نهاده شده است. رييس مرکز دموکراسي و حقوق بشر عربستان سعودي با اشاره به اين که محروميت زنان از حقوقشان از مهمترين عوامل عدم پيشرفت و موفقيت جامعه است؛ تصريح کرد: محروم کردن شهروندان زن از مشارکت کامل در تعيين سرنوشت خود و سرنوشت کشور جناي

رييس مرکز دموکراسي و حقوق بشر عربستان سعودي با هشدار درباره فروپاشي اين کشور در صورت ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقامات رياض، از محروميت زنان عربستاني از هر گونه حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي انتقاد کرد. علي اليامي روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: حکومت عربستان سعودي بر اساس اصل "تفرقه بينداز و حکومت کن" بنا نهاده شده است. رييس مرکز دموکراسي و حقوق بشر عربستان سعودي با اشاره به اين که محروميت زنان از حقوقشان از مهمترين عوامل عدم پيشرفت و موفقيت جامعه است؛ تصريح کرد: محروم کردن شهروندان زن از مشارکت کامل در تعيين سرنوشت خود و سرنوشت کشور جنايت است. اليامي اظهار داشت: کنار گذاشتن نصف ملت و خارج کردن آنها از فعاليت در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ديني به اين معني است که کشور از امکان بهره گيري از توانايي نيمي ازملت محروم است از اين رو نمي تواند موفق شود و پيشرفت کند. وي هشدار داد که محروميت گسترده زنان و نقض هاي متعدد حقوق بشر در عربستان سعودي جز فروپاشي نتيجه اي براي اين کشور نخواهد داشت. اليامي افزود: عربستان سعودي امروز با خطرهاي بزرگ داخلي و خارجي روبرو است و يکي از بزرگترين اين خطرها محروميت کامل زنان از ايفاي نقش هاي اجتماعي به خصوص از لحاظ اقتصادي است به طوري که حدود 10 ميليون کارگر خارجي در اين کشور مشغول به کارند در حالي که 7 ميليون شهروند زن عربستاني از داشتن شغل محروم هستند. رييس مرکز دموکراسي و حقوق بشر عربستان سعودي گفت: نيروي کار خارجي سالانه حدود 40 ميليارد دلار براي کشور هزينه دارد در حالي که زنان عربستاني از کار محروم هستند. اليامي ادامه داد: آمار نشان مي دهد کمتر از 8 درصد از شهروندان زن عربستاني شاغل هستند و آنان نمي توانند در انتخابات آتي شوراي شهر راي بدهند يا نامزد شوند. وي افزود: زنان عربستاني بدون اجازه همسر، پدر يا برادر خود نمي توانند مسافرت، کار يا خود را درمان کنند و اين مساله زنان عربستاني را در رديف محروم ترين زنان جهان قرار داده است و از اين ناحيه زيان زيادي به کشور مي رسد چون که نيمي از جامعه از مشارکت در کار، آموزش و تعيين سرنوشت کشور محروم هستند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها