مخالفت با اعطاي هرگونه مصونيت به قذافي

يکشنبه 4 ارديبهشت 1390 - 14:59

رييس حزب عدالت و دموکراسي ليبي با رد ارايه هر گونه تضمين درباره تحت پيگرد قرار نگرفتن معمر قذافي - در چارچوب راه حل هاي سياسي براي بحران ليبي - بر محاکمه وي و خانواده اش و عوامل دخيل در کشتار مردم در داخل کشور تاکيد کرد.الهادي شلوف يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: جنايتگري قذافي مساله اي صرفا داخلي نيست بلکه موضوعي بين المللي است.وي افزود: قطعنامه 1970 شوراي امنيت وقايع ليبي را به دادگاه بين المللي ارجاع داد؛ بنابر اين قذافي تحت پيگرد بين المللي است و نمي توان اين مساله را از طريق سياسي حل کرد.

رييس حزب عدالت و دموکراسي ليبي با رد ارايه هر گونه تضمين درباره تحت پيگرد قرار نگرفتن معمر قذافي - در چارچوب راه حل هاي سياسي براي بحران ليبي - بر محاکمه وي و خانواده اش و عوامل دخيل در کشتار مردم در داخل کشور تاکيد کرد.الهادي شلوف يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: جنايتگري قذافي مساله اي صرفا داخلي نيست بلکه موضوعي بين المللي است.وي افزود: قطعنامه 1970 شوراي امنيت وقايع ليبي را به دادگاه بين المللي ارجاع داد؛ بنابر اين قذافي تحت پيگرد بين المللي است و نمي توان اين مساله را از طريق سياسي حل کرد.شلوف با رد هر گونه مسامحه با قذافي يا ارايه تضمين درباره تحت پيگرد قرار نگرفتن وي - در صورت کناره گيري از قدرت- گفت: قذافي و پسرانش ضد ملت ليبي اعلام جنگ و اقدام به کشتار مردم کرده اند.رييس حزب عدالت و دموکراسي ليبي تاکيد کرد که قذافي، پسرانش و مجموعه اي که با آنها در کشتار مردم مشارکت کرده اند تحت پيگرد قرار خواهند گرفت و دستگير و در داخل کشور محاکمه خواهند شد.شلوف خاطر نشان کرد که "موسي کوسا"، وزير مستعفي امور خارجه ليبي و "عبد الرحمن شلغم" نماينده ليبي در سازمان ملل که از رژيم قذافي منفک شدند، نيز تحت پيگرد قرار خواهند گرفت، زيرا آن ها قبلا در جنايات ضد ملت ليبي دخالت داشتند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها