نافرماني مدني سراسر يمن را فرا گرفت

يکشنبه 4 ارديبهشت 1390 - 17:22

عضو کميته سازماندهي انقلاب مردمي يمن از گسترش ابعاد اعتراضات و فراگير شدن نافرماني مدني در سراسر اين کشور با هدف سرنگوني کامل رژيم حاکم خبر داد.علي العماد يکشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم با اشاره به طرح مسالمت آميز جوانان براي تشديد اعتراضات به منظور افزايش فشارها بر رژيم حاکم، بر قصد جدي آن ها براي ادامه تظاهرات، تحصن ها و ديگر فعاليت هاي مسالمت آميز مردمي به دور از حزبگرايي و طايفه اي تاکيد کرد.عضو کميته سازماندهي انقلاب يمن خاطر نشان کرد که نافرماني مدني تقريبا در همه استان هاي جنوبي و ديگر استان ها و حتي در صنعا پايتخت يمن در حال انجام است.

عضو کميته سازماندهي انقلاب مردمي يمن از گسترش ابعاد اعتراضات و فراگير شدن نافرماني مدني در سراسر اين کشور با هدف سرنگوني کامل رژيم حاکم خبر داد.علي العماد يکشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم با اشاره به طرح مسالمت آميز جوانان براي تشديد اعتراضات به منظور افزايش فشارها بر رژيم حاکم، بر قصد جدي آن ها براي ادامه تظاهرات، تحصن ها و ديگر فعاليت هاي مسالمت آميز مردمي به دور از حزبگرايي و طايفه اي تاکيد کرد.عضو کميته سازماندهي انقلاب يمن خاطر نشان کرد که نافرماني مدني تقريبا در همه استان هاي جنوبي و ديگر استان ها و حتي در صنعا پايتخت يمن در حال انجام است.تاکيد بر رد طرح شوراي همکاري خليج فارسوي با اشاره به تلاش احزاب "ديدار مشترک" براي جلب رضايت عربستان به منظور تضمين آينده سياسي خويش، مخالفت تشکل جوانان انقلاب يمن را با طرح شوراي همکاري خليج فارس در باره بحران يمن مورد تاکيد قرار داد.العماد تصريح کرد: طرح شوراي همکاري خليج فارس درصدد نجات علي عبدالله صالح رييس جمهور ديکتاتور و جلاد يمن است.وي گفت: تشکل مخالف احزاب ديدار مشترک در تلاش براي جلب رضايت عربستان است اين احزاب توانايي پاسخ منفي به مقامات سعودي را ندارند به همين دليل ملت را فدا مي کنند.العماد افزود: عربستان خواستار ثبات يمن است، اما دموکراسي را در اين کشور نمي خواهد.وي همچنين گفت: جوانان انقلاب هر گونه ميانجي گري را که به برچيده شدن بساط رژيم حاکم و سران فاسد آن منجر نشود، رد مي کنند.عضو کميته سازماندهي انقلاب مردمي يمن تاکيد کرد که جوانان هر گونه گفت وگو با رژيم حاکم را محکوم مي کنند.اين فعال سياسي با محکوم کردن مواضع جانبدارانه بين المللي در قبال رژيم يمن، بويژه مواضع آمريکا، خاطر نشان کرد که گفت وگو تنها در ميدان هاي محل تجمعات و تحصن ها صورت مي گيرد.وي تلاش احزاب ديدار مشترک را براي يافتن راه برون رفت رژيم حاکم يمن از بحران، با هدف تضمين آينده سياسي شان، مورد انتقاد قرار داد.العماد از عبد الله صالح خواست فورا و پيش از افزايش هزينه هاي انقلاب قدرت را ترک کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها