توسل به بازي طايفه گري به نفع آل خليفه نيست

يکشنبه 4 ارديبهشت 1390 - 18:33

عضو فراکسيون جمعيت اسلامي وفاق ملي بحرين با اشاره به ناکامي رژيم آل خليفه در مقابله با جنبش اعتراضي مردمي اين کشور، تاکيد کرد که بازي با ابزار طايفه گري نشانه ناتواني رژيم از مواجهه با مطالبات مردم است و اينگونه اقدامات به هيچ وجه به نفع رژيم و آينده کشور نيست.جميل السيد کاظم روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: رژيم بحرين براي سرکوب جنبش اعتراضي گسترده مردم اين کشور به نيروهاي سپر جزيره دل بست اما اين سرکوب ها نتوانست جنبش و مطالبات حقه آن را تحت تاثير قرار دهد.

عضو فراکسيون جمعيت اسلامي وفاق ملي بحرين با اشاره به ناکامي رژيم آل خليفه در مقابله با جنبش اعتراضي مردمي اين کشور، تاکيد کرد که بازي با ابزار طايفه گري نشانه ناتواني رژيم از مواجهه با مطالبات مردم است و اينگونه اقدامات به هيچ وجه به نفع رژيم و آينده کشور نيست.جميل السيد کاظم روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: رژيم بحرين براي سرکوب جنبش اعتراضي گسترده مردم اين کشور به نيروهاي سپر جزيره دل بست اما اين سرکوب ها نتوانست جنبش و مطالبات حقه آن را تحت تاثير قرار دهد.کاظم افزود: رژيم بحرين همچنين به ابزار مذهبي اميد بست و خواست اين جنبش را به عنوان حرکتي طايفه اي و مذهبي به دنيا معرفي کند، اما در اين زمينه هم شکست خورد.عضو پارلمان بحرين به ديگر ترفندهاي رژيم حاکم ، ضد جنبش مردمي اين کشور اشاره کرد و گفت: آل خليفه همچنين تلاش کرد جنبش مردمي را با خارج مرتبط و آن را حاصل دخالت هاي ايران يا حزب الله معرفي کند اما اين حربه نيز نخ نما شده است زيرا اين اتهام ها براي مردم تکراري بود و بيش از پيش با منطق توطئه سازگار است.کاظم با اشاره به استفاده رژيم حاکم از ابزار تحريک تصريح کرد: رژيم آل خليفه به تخريب مساجد و اماکن عزاداري و بازداشت زنان، پزشکان و آموزگاران روي آورد و هزاران نفر از آن ها را از مشاغل شان محروم کرد اما همه اين اقدامات ناکارآمد بود و پافشاري مردم براي تحقق خواسته هاي شان افزايش يافت.عضو فراکسيون جمعيت اسلامي وفاق ملي با اشاره به سابقه 40 ساله مطالبات ملت بحرين، خاطر نشان کرد که اين جمعيت امروز نماينده طيف گسترده اي از ملت و محور اصلي مخالفان رژيم حاکم است.کاظم با اشاره به اقدام منفور رژيم حاکم در زمينه توسل به بازي طايفه اي افزود: کسي که به منفعت کشور و ثبات و امنيت اقتصادي، سياسي، ديني، اجتماعي و اخلاقي آن مي انديشد، به اين ابزارها متوسل نمي شود.کاظم مشکلات کشور را ناشي انباشت آن طي دهها سال قبل عنوان کرد که اکنون در قالب قيام و انقلاب مردمي نمايان شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها