آل خليفه مجبور به پذيرش خواسته هاي مردم است

دوشنبه 5 ارديبهشت 1390 - 05:55

فعال سياسي بحريني اقدامات رژيم حاکم را محکوم به شکست دانست و گفت: امکان ادامه اين وضعيت تا ابد وجود نخواهد داشت و رژيم آل خليفه درنهايت مجبور خواهد شد به خواسته هاي مردم که طي سال هاي گذشته ناديده گرفته شده ، جامه عمل بپوشاند."راشد الراشد" روز دوشنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: در طول تاريخ هيچ رژيم ديکتاتوري نتوانسته است که مردم خود را ناديده بگيرد يا حقوق آنان را مصادره کند ولو اين که براي مدتي ، برآن ها با زور حکومت کرده باشد.

فعال سياسي بحريني اقدامات رژيم حاکم را محکوم به شکست دانست و گفت: امکان ادامه اين وضعيت تا ابد وجود نخواهد داشت و رژيم آل خليفه درنهايت مجبور خواهد شد به خواسته هاي مردم که طي سال هاي گذشته ناديده گرفته شده ، جامه عمل بپوشاند."راشد الراشد" روز دوشنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: در طول تاريخ هيچ رژيم ديکتاتوري نتوانسته است که مردم خود را ناديده بگيرد يا حقوق آنان را مصادره کند ولو اين که براي مدتي ، برآن ها با زور حکومت کرده باشد.فعال سياسي بحريني تاکيد کرد که عليرغم تلاش هاي رژيم بحرين براي تخريب وجهه مردم و متهم کردن آنان به طايفه گري، مردم معترض در نهايت رژيم آل خليفه را تسليم خواسته هاي خود خواهند کرد.اقدامات جنون آميز آل خليفهوي از سکوت مجامع بين المللي دربرابر اقدامات جنون آميز و جنايت هاي ضد بشري رژيم آل خليفه عليه مردم بحرين انتقاد کرد.الراشد گفت: رژيم بحرين به جاي جستجو براي يافتن راه حل هايي از جمله تشکيل نظامي مدني که بين شهروندان تفاوت قايل نشود ، دراقدامي جنون آميز به کشتار شهروندان، ريختن خون افراد بيگناه، بازداشت کودکان زير 15 سال، زنان و دختران جوان، پرسنل مراکز درماني و پزشکي اقدام مي کند و با اين اقدامات هيچ راهي براي بازگشت به زندگي مسالمت آميز درکنار مردم باقي نمي گذارد.فعال سياسي بحريني با اشاره به سفرهاي مسوولان آمريکايي و سعودي به بحرين، اين سفرها را نشان دهنده عمق بحران و تلاش رژيم بحرين براي يافتن راه گريزي از وضعيت موجود تلقي کرد.وي گفت: اکنون عامل زمان ، بيش از مردم و تظاهرکنندگان ، عرصه را بر مسوولان رژيم آل خليفه و ارتش آن تنگ کرده است.الراشد با اشاره به تلاش رژيم بحرين براي ايجاد فتنه ميان اقشار مختلف مردم و ضربه زدن به وحدت ملي، خاطرنشان کرد: مسوولان رژيم حاکم درصدد استفاده از اين مساله به نفع خود بودند ولي جوانان انقلاب 14 فوريه اين فرصت را از آن ها گرفتند و هفته جاري را هفته وحدت نامگذاري کردند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها