هشدار به آل خليفه، صبر مردم بحرين لبريز شده است

دوشنبه 5 ارديبهشت 1390 - 16:33

يک فعال سياسي بحريني به آل خليفه در خصوص لبريزشدن صبر مردم بحرين هشدار داد و گفت که هيچ تضميني وجود ندارد تا اعتراض هاي اين مردم براي تحقق مطالباتشان بطورمسالمت آميز ادامه يابد.

يک فعال سياسي بحريني به آل خليفه در خصوص لبريزشدن صبر مردم بحرين هشدار داد و گفت که هيچ تضميني وجود ندارد تا اعتراض هاي اين مردم براي تحقق مطالباتشان بطورمسالمت آميز ادامه يابد. " ابراهيم زين الدين " روز دوشنبه درگفت وگو با شبکه خبري العالم ، تاکيد کرد که سياست هاي سرکوبگرانه رژيم بحرين و حضور اشغالگران بيگانه و مشارکت آنان در قتل عام مردم معترض موجب شده است که بحران در بحرين ادامه يابد و مسئوليت اين وضعيت متشنج و خطرناک آل خليفه و آل سعود هستند. وي ، راهکارهاي امنيتي و نظامي آل خليفه و آل سعود براي پايان دادن به اعتراض هاي مردم بحرين را شکست خورده دانست و تاکيد کرد که مردم بحرين تا تحقق همه مطالبات خود خيابان ها راترک نخواهند کرد. اين فعال سياسي بحريني ، آل خليفه را مسئول شکست و ناکام ماندن راهکارهاي سياسي و گفت وگوي با مخالفان دانست که موجب ايجاد ديوار بي اعتمادي ميان مردم و حاکمان اين کشور شده است. وي به حاکمان بحرين توصيه کرد که تا فرصت دارند ، به مطالبات برحق مردم بحرين پاسخ دهند و راهکارهاي امنيتي و نظامي را کنار بگذارند و به راههاي مسالمت آميز از جمله گفت وگو با مردم بازگردند. زين العابدين با رد ادعاها در باره محدود و کم فروغ شدن انقلاب مردم بحرين تاکيد کرد که مردم انقلابي بحرين با تدبير گام هاي استواري را به سوي پيروزي برمي دارند و تا تحقق همه مطالباتشان برغم ادامه سياست سرکوب آل خليفه ذره اي عقب نشيني نخواهند کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها