مسئول افغان: لويي جرگه صلح فرصتي براي مخالفان است

چهارشنبه 6 مرداد 1389 - 15:30

رئيس بخش حقوقي پارلمان افغانستان "لويي جرگه صلح" را آخرين فرصت براي همه طرف هاي متخاصم و مخالف با دولت افغانستان دانست."نصرت نظري" در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: يکي از مهمترين نکات لويي جرگه صلح، رجوع طرف هاي متخاصم و مخالف دولت به آن براي برخوردار بودن از مصونيت سياسي است.لويي جرگه صلح با حضور "حامد کرزي" رئيس جمهوري افغانستان، سفراي كشورهاي خارجي، وزراي كابينه و 1600 نفر از نمايندگان مردم افغانستان دوازدهم خرداد در شهر کابل آغاز بكار كرد.نظري، خاطرنشان کرد: بيانيه رسمي لويي جرگه صلح شامل 15 ماده است و از گروه طالبان و حزب اسلامي افغانستان خواسته تا گفتگو را

رئيس بخش حقوقي پارلمان افغانستان "لويي جرگه صلح" را آخرين فرصت براي همه طرف هاي متخاصم و مخالف با دولت افغانستان دانست."نصرت نظري" در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: يکي از مهمترين نکات لويي جرگه صلح، رجوع طرف هاي متخاصم و مخالف دولت به آن براي برخوردار بودن از مصونيت سياسي است.لويي جرگه صلح با حضور "حامد کرزي" رئيس جمهوري افغانستان، سفراي كشورهاي خارجي، وزراي كابينه و 1600 نفر از نمايندگان مردم افغانستان دوازدهم خرداد در شهر کابل آغاز بكار كرد.نظري، خاطرنشان کرد: بيانيه رسمي لويي جرگه صلح شامل 15 ماده است و از گروه طالبان و حزب اسلامي افغانستان خواسته تا گفتگو را قبول، و آن را آغاز کند."گل آقا احمدي" سخنگوي لويي جرگه صلح نيز در گفت و گو با العالم، اظهار داشت: گفت و گو بين دولت افغانستان و مخالفان مي تواند اوضاع کنوني اين کشور را تغيير دهد، و نتايج ارزشمندي براي ملت افغان به همراه داشته باشد.وي افزود: لويي جرگه صلح مسير گفتگو و تماس بين دولت افغانستان و مخالفان را با هدف دستيابي به راه حلي مسالمت آميز و دائمي در اين کشور گشود.احمدي تصريح کرد: مردم افغانستان خواهان صلح و حل مسالمت آميز مشکلات اين کشور هستند، و لويي جرگه صلح در تلاش است تا بسياري از مشکلات را حل کند، و در آينده نزديک نتايج خوبي حاصل خواهد شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها