اذعان يک مقام سياسي انگليس به شکست ناتو درافغانستان

چهارشنبه 6 مرداد 1389 - 15:39

يک مقام سياسي بريتانيايي اذعان کرد: نيروهاي ناتو در تحقق اهدافشان در افغانستان دچار شکست آشکاري شده اند و به علت حملات فزاينده شبه نظاميان در اين کشور خسارت هاي سنگيني به آنها وارد آمده است. "وفيق مصطفي" رييس گروه عربي حزب محافظه کار انگليس روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از لندن پايتخت انگليس، خاطرنشان کرد: تلفات نيروهاي انگليسي در افغانستان بسيار فراوان است به طوري که حدود 100 تن از افراد پياده نظام نيروي دريايي اين کشور در منطقه "سنگين" کشته شده اند که اين عدد يک سوم شمار کشته شدگان ناتو در افغانستان است. مصطفي همچنين با تأکيد بر اينکه انگليس در پي عقب نشيني و خ

يک مقام سياسي بريتانيايي اذعان کرد: نيروهاي ناتو در تحقق اهدافشان در افغانستان دچار شکست آشکاري شده اند و به علت حملات فزاينده شبه نظاميان در اين کشور خسارت هاي سنگيني به آنها وارد آمده است. "وفيق مصطفي" رييس گروه عربي حزب محافظه کار انگليس روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از لندن پايتخت انگليس، خاطرنشان کرد: تلفات نيروهاي انگليسي در افغانستان بسيار فراوان است به طوري که حدود 100 تن از افراد پياده نظام نيروي دريايي اين کشور در منطقه "سنگين" کشته شده اند که اين عدد يک سوم شمار کشته شدگان ناتو در افغانستان است. مصطفي همچنين با تأکيد بر اينکه انگليس در پي عقب نشيني و خارج کردن هرچه سريع تر همه نيروهايش از افغانستان است؛ افزود: 70 درصد نيروهاي خارجي در افغانستان را آمريکايي ها تشکيل مي دهند و شمار نيروهاي انگليسي کمتر از يک سوم نيروهاي بين المللي حاضر در آن کشور است. رييس گروه عربي حزب محافظه کار انگليس اظهار داشت: در منطقه سنگين افغانستان نيروهاي انگليسي فشار فراواني را تحمل مي کنند و اين امر نيازمند بازبيني در هماهنگي و تنظيم حضور نيروهاي نظامي در اين منطقه است. وي همچنين با اشاره به دشواري جنگ در افغانستان و تلفات و خسارت فراوان در درگيري با گروه هاي شبه نظامي تأکيد کرد: از آنجا که دولت انگليس در چند سال گذشته همواره از تصميم خود براي عقب نشيني از افغانستان سخن گفته است به نظر مي رسد اين امر از سال آينده آغاز شود. مصطفي تأکيد کرد: نيروهاي خارجي از جمله انگليسي ها نتوانسته اند وضعيت اقتصادي و امنيتي افغانستان را بهبود بخشند. وي افزود: آتش جنگ در افغانستان همچنان شعله ور است و هر روز دامنه آن گسترده تر مي شود. مصطفي همچنين اظهار داشت: حضور نيروهاي خارجي در افغانستان اهميت و توجيه خود را از دست داده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها