توصيه پترائوس به اوباما، تعويق در خروج از افغانستان

دوشنبه 25 مرداد 1389 - 05:37

ژنرال "ديويد پترائوس " فرمانده نيروهاي آمريکايي و بين المللي در افغانستانگفت کهحق خودمي داندتا به "باراک اوباما "بگويد آغاز عقب نشيني نيروهاي آمريکايي ازافغانستان در ژوئيه سال 2011 زود است و اين اقدام را به تعويق اندازد.

ژنرال "ديويد پترائوس " فرمانده نيروهاي آمريکايي و بين المللي در افغانستانگفت کهحق خودمي داندتا به "باراک اوباما "بگويد آغاز عقب نشيني نيروهاي آمريکايي ازافغانستان در ژوئيه سال 2011 زود است و اين اقدام را به تعويق اندازد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري "العالم"، پترائوس در مصاحبه با شبکه آمريکايي (ان بي سي ) با اشاره بهتصميم اوبامامبني برآغاز خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان در تابستان سال آينده، اين اقدام را زودهنگام خواند. ويافزود: در نشست روز شنبه بااوباما، وي خواستار بهترين توصيه نظامي در خصوص افغانستان شد؛ نظرم خودداري ازخروج نيروها در موعد اعلام شده بود و از اين رو آغاز عقب نشيني بر اساس زمان اعلام شده ديگر الزام آور نيست. پترائوس گفت: مذاکرات خوبي درباره اين مسئله انجام داديم واوباما گفت که عقب نشيني يک روند است نه يک اتفاق و به اوضاع و شرايط بستگي دارد. از زمان شروع جنگ افغانستان در اواخر سال 2001 تاکنون بيش از دو هزار نفر از نيروهاي اشغالگر خارجيکشته شده اند که بيش از 60 درصد آن را نيروهاي آمريکايي تشکيل مي دهند. پترائوس همچنين از تصميم سايت ويکيليکس براي انتشار اسناد محرمانه نظامي درخصوص جنگ افغانستان انتقاد کرد. پترائوس با بيان اين که دقيقا از محتواي اين اسناد اطلاع ندارد ، تاکيد کرد: انتشار اين اسناد برخي از شرکاي ما را در افغانستان در معرض خطر قرار داده است. وي گفت: کساني هستند که براي اجراي ماموريت هاي سخت در مکان هاي دشوار با آنها همکاري مي کنيم لذا طبيعي است که انتشار هويت اين افراد بسيار شرم آور خواهد بود. سايت ويکيليکس اعلام کرده است که 15 هزار سند محرمانه ديگر راهفتههاي آيندهمنتشر خواهد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها