اختلاف دولت و مخالفان بر سر تقلب در انتخابات افغانستان

دوشنبه 29 شهريور 1389 - 06:08

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان بروز هرگونه تخلف در روند راي گيري انتخابات مجلس اين کشوررا رد کرد اما مخالفان، دولت را به استفاده از نفوذ و بکارگيري منابع دولتي براي حمايت از نامزدهاي مورد حمايت خودمتهم کردند.

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان بروز هرگونه تخلف در روند راي گيري انتخابات مجلس اين کشوررا رد کرد اما مخالفان، دولت را به استفاده از نفوذ و بکارگيري منابع دولتي براي حمايت از نامزدهاي مورد حمايت خودمتهم کردند. "احمد معنوي" رييس کميسيون مستقلانتخابات افغانستان روز دوشنبه در گفت و گو با العالم اظهار داشت: کميسيون انتخابات مي پذيرد که تخلفات انتخاباتي ناچيزي اتفاق افتاده است اما هيچگونه تخلف انتخاباتي سازمان يافته و گسترده که بر نتيجه انتخابات تاثيرگذار باشد؛ صورت نگرفته است. وي افزود: يک کميته ويژه عهده دار رسيدگي به شکايت ها و اعتراضات شده است. به گزارش خبرنگار العالم ناظران بين المللي مواردي از تخلفات انتخاباتي را به اطلاع کميته رسيدگي به شکايت ها رسانده اند که شامل استفاده از برگه هاي راي قلابي ، نبود برگه راي در برخي از حوزه هاي اخذ راي و بسته شدن برخي از حوزه ها پيش از موعد مقرر است. "عبدالله عبدالله" رهبر مخالفان دولت افغانستان در اين خصوص به العالم گفت: يکي از مشکلات انتخابات اين دوره آن است که دولت از نفوذ خود و منابع دولتي به نفع برخي از نامزدها استفاده کرده است. وي افزود: ما کميتهويژه اي داريم که موارد متعددي از تخلفات عناصر دولتي را رصد کرده است. در همين حال رييس هيات اعزامي سازمان ملل متحد به افغانستان روز يکشنبه صحت آمار اعلام شده درخصوص مشارکت مردم اين کشور در دومين انتخابات پارلماني را " ترديد آميز" خواند. کميسيون انتخابات افغانستان ميزان مشارکت مردمي در دومين انتخابات مجلس اين کشور را که شنبه برگزار شد،40 درصد اعلام کرد. 10 ميليون و 500 هزار نفر براي شرکت در انتخابات و تعيين 249 کرسي مجمع ملي افغانستان (پارلمان) فراخوانده شده بودند. از ميان 249 کرسي پارلمان افغانستان 68 کرسي ويژه زنان است. راي درگيري در 50 هزار و 816 شعبه در 34 حوزه انتخابيه افغانستان برگزار شد.بنابر گفته مسوولان انتخابات افغانستان بيش از يک هزار مرکز راي گيري به دلايل امنيتي بسته ماند. اين دومين انتخابات پارلماني افغانستان از زمان سرنگوني طالبان در سال 2001 است. کميسيون مستقلانتخابات افغانستان اعلام کرد که نتايج اوليه انتخابات در تاريخ هشت اکتبر اعلام خواهد شد اما نتايج قطعي انتخابات تا زمان رسيدگي کامل به همه شکايت هاي ارايه شده، اعلام نخواهد شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها