ديپلمات افغانستاني بر نقش ايران در برقراري امنيت در منطقه تاکيد کرد

چهارشنبه 7 مرداد 1388 - 11:42

رايزن فرهنگي سفارت افغانستان در مصر با تاکيدبر اهميت نقش ايران در برقراري ثبات و امنيت در منطقه و کشور متبوعش گفت که تروريسم امروز تنها افغانستان را تهديد نمي کند بلکه تهديدي براي همه منطقه و جهان است. " محمد محق " شامگاه شنبه در برنامه تحليلي" آمريکا و العالم" ( آمريکا و جهان ) شبکه خبري (العالم) با بيان اينکه "بدون مشارکت کشورهاي همجوار به ويژه ايران، امنيت واقعي در افغانستان برقرارنخواهد شد"،افزود : آمريکا و متحدان آن به اهميت نقش ايران در برقراري امنيت و ثبات در منطقه و افغانستان و موفقيت ماموريتشان پي برده اند. وي تصريح کرد: ايران در مقابله با نيروهاي طالبان در افغانستان درسال 2001 با جامعه بين المللي همکاري کرد و اين رويکرد ايران به دليل موضع هوشمندانه و درست آن در درک تهديدها و چالش هاي امنيتي منطقه بود که امکان داشت از ناحيه مرزهاي شرقي، ايران را نيز مورد تهديد قرار دهد. اين ديپلمات افغانستاني در بخش ديگري از اين گفت وگو بر ضرورت استمرار حمله عليه القاعده و افراد مسلح در افغانستان تاکيد کرد و گفت: به دليل اشتباهاتي که درگذشته در برخورد با گروه هاي مسلح صورت گرفت حضور آنها اکنون در افغانستان گسترده شده است. محمد محق افزود:برخي گروه هاي مسلح خواهان گفت وگو با دولت افغانستان يا طرف هاي ديگر نيستند پس بايد آنها را تحت فشار قرار داد تا اين مواضع سياسي خود را تغيير داده و يا تعديل کنند. وي با بيان اينکه " اين تنها آمريکا نيست که در افغانستان اهدافي دارد بلکه برخي ديگر از کشورهاي جهان مانند روسيه و انگليس هم بدنبال اهداف خود در افغانستان هستند"، گفت: حوادث خونباري که در سال هاي اخير در عراق روي داد سبب شد موضوع افغانستان در نظر آمريکا و متحدان آن در حاشيه قرار گيرد. رايزن فرهنگي افغانستان در مصر خاطرنشان کرد: امروز سياست هاي غلط دولت جرج بوش رييس جمهوري سابق آمريکا در افغانستان و ادامه اين سياست هاي غلط توسط دولت باراک اوباما مشخص شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها