گام اول مردم افغانستان ، اخراج اشغالگران است

يکشنبه 25 مرداد 1388 - 05:13

عضو دفتراطلاع رساني حزب آزاديبخش افغانستان در لبنان ، اشغالگران را مشکل اصلي کشور متبوعش و ديگر سرزمين هاي اشغالي اسلامي دانست و گفت که ملت افغانستان براي رقم زدن سرنوشت خود در اولين گام بايد اشغالگران را از سرزمين خود اخراج کنند. "عثمان بخاش" شنبه شب در برنامه "مع الحدث" (با رويدادها) شبکه خبري (العالم) از بيروت پايتخت لبنان " اشغالگران آمريکايي را حاکمان اصلي افغانستان خواند" و خاطرنشان کرد که هدف از برگزاري انتخابات آتي رياست جمهوري در افغانستان مشروعيت بخشيدن به اين نظام حاکم است. وي " مقاومت در برابر اشغالگران را مسئوليت همه مسلمانان است" و در عين حال گفت که برخي نظام هاي وابسته و تحت نفوذ غرب " مانع بزرگ پيروزي مقاومت درفلسطين ، لبنان ، عراق و افغانستان دربرابر اشغالگران " هستند. عضو دفتراطلاع رساني حزب آزاديبخش افغانستان در لبنان از امت اسلامي خواست که با کنار گذاشتن خشونت هاي داخلي ، دوري از افکار تکفيري ، توافق بر سر ديدگاهي مشترک براي مقاومت و با استفاده از همه امکانات و توانايي هاي خود زمينه اخراج اشغالگران از سرزمين هاي اسلامي را فراهم کنند. بخاش با تاکيد به اينکه امت اسلامي خواست که براي اخراج اشغالگران از سرزمين هاي اسلامي مراقب " تکيه به طرف هاي خارجي يا برقراري ارتباطات مشکوک پشت پرده با سازمان هاي جاسوسي غرب " باشند، در باره سلطه مزدوران بعداز خروج اشغالگران از افغانستان هشدار داد. وي با بيان اينکه تاريخ جهان اسلام بيانگر اين است که اشغالگران معمولا بعداز خروج ، حاکمان مزدور را مسلط کرده اند ، تصريح کرد:غرب توانسته است فلسطين ، عراق و افغانستان را با درپيش گرفتن سياست " تفرقه بيانداز و حکومت کن " به اراضي مسلمانان دست درازي و آنها را اشغال کند. عضو دفتراطلاع رساني حزب آزاديبخش افغانستان در لبنان، درگيري هاي کنوني در افغانستان را در چارچوب نبرد آمريکا ، روسيه و چين براي سلطه برثروت هاي منطقه آسياي ميانه عنوان کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها