تاکيد يک مسوول افغان بر درستي و شفاف بودن انتخابات رياست جمهوري

سه شنبه 3 شهريور 1388 - 17:11

مسوول حوزه انتخابات کابل با اشاره به پيش افتادن "حامد کرزي" از ديگر رقباي خود به دنبال اعلام نتايج اوليه دومين دوره انتخابات رياست جمهوري اين کشور، بر درستي و شفافيت اين انتخابات تاکيد کرد. "صفي الله قريشي" بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري "العالم" از کابل پايتخت افغانستان، اظهار داشت: نتايج اوليه انتخابات که امروز توسط کميته برگزاري انتخابات در افغانستان اعلام شد نتيجه نهايي نيست، بلکه مربوط به شمارش بخشي از آرا است. مسوول حوزه انتخابات کابل افزود: کار شمارش آرا همچنان ادامه دارد و کميته انتخاباتي تا پايان شمارش آخرين راي همواره نتايج را در مقاطع مختلف اعلام مي کند. قريشي گفت: حامد کرزي با توجه به آرايي که تا کنون شمارش شده است؛ نسبت به ديگر رقباي خود پيش افتاده است و "عبدالله عبدالله" در جايگاه بعدي قرار دارد. وي تاکيد کرد: آراي مردم افغانستان تعيين کننده رييس جمهوري بعدي اين کشور خواهد بود. قريشي با اشاره به وجود برخي اشکالات و ارايه شکايت ها در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان کرد: اين اشکال ها و شکايت ها در حدي نيست که تغييري در نتايج کلي انتخابات ايجاد کند. مسوول حوزه انتخابات کابل تاکيد کرد: انتخابات رياست جمهوري افغانستان به صورت شفاف و درست برگزار شده است و مردم افغانستان از نحوه برگزاري انتخابات راضي هستند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها