احتمال پيروزي رقيب کرزي در صورت کشيده شدن انتخابات به دور دوم

سه شنبه 24 شهريور 1388 - 07:22

يکي از اعضاي ستاد انتخاباتي "عبدالله عبدالله" نامزد رياست جمهوري افغانستان گفت: با توجه به مشخص شدن تقلب هاي گسترده به نفع "حامد کرزي" در صورتي که انتخابات به مرحله دوم کشيده شود پيروزي عبدالله عبدالله بسيار محتمل خواهد بود. "احمد سعيدي" دوشنبه شب در گفت و گو با شبکه خبري "العالم" از کابل پايتخت افغانستان، اظهار داشت: تقلب در انتخابات و مصادره راي مردم افغانستان به نفع يک نامزد چنان بديهي شده که کميته حقيقت ياب براي بررسي زواياي اين پديده تشکيل شده است. عضو ستاد انتخاباتي عبدالله عبدالله افزود: بسياري از اطلاعات ثابت مي کند که عبدالله عبدالله در اين انتخابات از کرزي پيش افتاده است اما تقلب هاي صورت گرفته نتيجه را به نفع کرزي برگردانده است. سعيدي گفت: اگر آراي مخدوش باطل شوند انتخابات افغانستان به دور دوم خواهد کشيد. وي با بيان اين که دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود؛ خاطرنشان کرد: در دور دوم کار کساني که در انتخابات تقلب کرده اند يکسره خواهد شد و عبدالله عبدالله مي تواند در اين دور از انتخابات آراي لازم براي پيروزي را کسب کند. سعيدي درباره امکان بررسي درخواست عبدالله عبدالله مبني بر برگزاري دور دوم انتخابات گفت: اين مساله به شفافيت و بازنگري در صحت آراي انتخاباتي بر مي گردد و ستاد انتخاباتي عبدالله عبدالله نيز بر رسوا کردن متقلبان و فاش کردن چگونگي انجام تقلب اصرار دارد. عضو ستاد انتخاباتي عبدالله عبدالله با انتقاد از جانبداري رسانه هاي افغانستاني از حامد کرزي با وجود قطعي شدن تقلب به نفع وي در انتخابات؛ از کميته بررسي تخلفات انتخاباتي خواست که در کار خود صداقت داشته باشد و با عملکردي کارشناسانه عاملان تخلف و تقلب در انتخابات را معرفي و رسوا کند. وي درباره شانس عبدالله عبدالله در کسب پيروزي در صورت برگزاري دور دوم انتخابات با توجه به اختلاف فاحش آرا نسبت به رقيب اصلي خود يعني کرزي اظهار داشت: اختلاف ميان دو نامزد رقيب زياد نيست زيرا حدود يک ميليون و 700 هزار راي مخدوش وجود دارد که اگر اين آرا ابطال شود، کرزي اکثريت آرا را از دست خواهد داد و در اين صورت برگزاري دور دوم انتخابات ميزان محبوبيت واقعي عبدالله عبدالله را ثابت خواهد کرد. سعيدي تاکيد کرد: انتخاباتي که آزاد باشد و در سلامت و شفافيت برگزار شده باشد عبدالله عبدالله آن را به رسميت مي شناسد اما انتخابات اخير از چنين شرايطي برخوردار نبود. وي گفت: آراي واقعي نمايانگر انتخاب واقعي ملت افغانستان است و اگر اين مساله حل نشود کشور در برابر مشکلات بزرگي قرار خواهد گرفت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها