کميسيون شکايات انتخابات افغانستان دستورابطال آرا چند شعبه را صادرکرد

دوشنبه 27 مهر 1388 - 15:43

کميسيون رسيدگي به شکايات افغانستان در گزارشي که دوشنبه درباره تقلب در انتخابات رياست جمهوري منتشر کرد دستور ابطال ارا دويست و ده شعبه راي گيري را از مجموع بيست وپنج هزار و چهارصد وپنجاه شعبه صادر کرد. کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي اعلام کرد ، دلايل و مدارک روشن و متقاعد کننده اي از تقلب در اين شعبه هاي راي گيري در نقاط مختلف کشور به دست آورده است . کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي افغانستان همچنين به کميسيون مستقل انتخابات که نتيجه نهايي را با توجه به دستورهاي اين کميسيون اعلام خواهد کرد دستور داد که درصدي از آرا هر نامزد را باطل کند. نتايج تحقيقات کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي افغانستان درباره تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري بيست اوت( بيست ونه مرداد)‌ احتمالا کميسيون مستقل انتخابات را که نزديک به حامد کرزاي رئيس جمهوري اين کشور است وادار خواهد کرد که برگزاري دور دوم انتخابات را بين کرزاي و عبدالله عبدالله رقيب اصلي او اعلام کند. در هيچيک از اسنادي که روز دوشنبه در بيانيه کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي منتشر شد مشخص نمي شود که هر نامزد چه مقدار از ارا خود را پس از اين تحقيقات مربوط به تقلب از دست داده است. يک ديپلمات غربي دراين باره گفت : نتيجه گيري هاي کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي افغانستان حامد کرزاي را که براساس نتايج اوليه تاکنون پنجاه وچهار و شش دهم درصد ارا را از ان خود کرده بود به چهل وهشت درصد کاهش مي دهد . با اين ارا رئيس جمهوري افغانستان مجبور خواهد شد که در دور دوم با رقيب اصلي خود رقابت کند. کميسيون مستقل انتخابات افغانستان از تاييد اين خبر خودداري کرد. سرانجام کمييسون رسيدگي به شکايات در افغانستان تصميم گرفت که ارا هجده شعبه اخذ راي را که کميسيون مستقل انتخابات در قرنطينه قرار داده بود در نتيجه نهايي گنجانده شود زيرا هيچ دليل و مدرک کافي براي تقلب در اين شعبه ها پيدا نشده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها