انتخابات افغانستان به دور دوم کشيده شد

دوشنبه 27 مهر 1388 - 16:24

ابطال بخشي از ارا انتخابات رياست جمهوري افغانستان ، آراء حامد کرزاي رئيس جمهوري افغانستان را به چهل وهشت درصد کاهش مي دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، ارا چهل وهشت درصد کمتر از حد نصاب ضروري براي پيروزي در دور نخست انتخابات است. پيش از تصميم امروز، نتايج اوليه انتخابات از پيروزي کرزاي در دور نخست با کسب پنجاه وچهار و شش دهم درصد ارا حکايت داشت. سازمان امريکايي "دمکراسي بين المللي" اعلام کرد، ارقامي که کميسيون رسيدگي به شکايات افغانستان روز دوشنبه منتشر کرد نشان مي دهد حدود يک ميليون و سيصد هزار برگه راي انتخابات بيست اوت( بيست ونه مرداد) باطل است. سازمان دمکراسي بين المللي اعلام کرد ، با ابطال اين تعداد ارا ، عبدالله عبدالله وزير امور خارجه پيشين افغانستان و مهم ترين رقيب کرزاي سي ودو درصد ارا را از ان خود مي کند درحالي که براساس نتايج پيشين او بيست وهفت و هشت دهم درصد را در اختيار داشت. ‌اين سازمان اعلام کرد براساس برآوردها با توجه به ابطال اين تعداد آرا درصد آرا حامد کرزاي به چهل وهشت و بيست ونه صدم درصد مي رسد که کمتر از پنجاه درصد ضروري براي پيروزي در دور نخست مي شود. بنابر اين بايد دور دوم بين حامد کرزاي و نامزدي که به جايگاه دوم رسيده است يعني عبدالله عبدالله برگزار شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها