عضو ستاد کرزاي،کناره گيري عبدالله را دربرگزاري انتخابات بي تاثير دانست

يکشنبه 10 آبان 1388 - 14:52

عضو ستاد تبليغاتي "حامد کرزاي" نامزد انتخابات رياست جمهوري افغانستان، گفت که کناره گيري "عبدالله عبدالله" رقيب کرزاي تاثيري بر روند برگزاري دور دوم اين انتخابات و فعاليت هاي انتخاباتي کرزاي ندارد. " عبدالرحيم برنا صالحي" بعد از ظهر يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري "العالم" از کابل پايتخت افغانستان، اظهار داشت: عبدالله عبدالله قصد دارد تا دولت آينده کرزاي مشروعيت خود را از دست بدهد اما اين مردم افغانستان هستند که درباره آينده خود و کشورشان تصميم مي گيرند. وي درعين حال " اهميت تصميم تصميم عبدالله عبدالله براي کناره گيري از دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان را کتمان نکرد و خاطرنشان کرد که عبدالله عبدالله مسووليت پيامدهاي اين تصميم را بايد بپذيرد. صالحي با بيان اينکه " با کناره گيري عبدالله، کرزاي برنده انتخابات رياست جمهوري خواهد بود"؛ تصريح کرد:کرزاي بارها اعلام کرده است که راه تفاهم و همکاري براي عبدالله عبدالله و ديگر رقبا باز است. عضو ستاد تبليغاتي کرزاي گفت: هنوز زود است که درباره احتمال پيشنهاد پستي به عبدالله عبدالله در دولت آينده کرزاي اظهارنظر کنيم. قرار است دور دوم انتخابات افغانستان 16 آبان ماه برگزار شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها