نماينده افغان: پارلمان در بررسي وزيران کرزي مستقل عمل کرد

يکشنبه 13 دی 1388 - 05:36

يکي از نمايندگان پارلمان افغانستان اظهار داشت خودداري پارلمان از دادن راي اعتماد به اکثر وزيران پيشنهادي حامد کرزي رئيس جمهوري اين کشور، ارتباطي با مسايل طايفه اي ندارد. عباس نويان در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: پارلمان افغانستان در راي عدم اعتماد به برخي از وزيران به طور مستقل و بدور از وابستگي هاي طايفه اي عمل کرد، تا از اين راه زمينه آشتي و امکان مشارکت گسترده سياسي در کشور را فراهم مي کند. يکي از شهروندان افغان دراينباره به خبرنگار العالم گفت: مردم افغانستان از بحث و جدل هاي سياسي به ستوه آمده اند و خواستار امنيت، ايجاد فرصت شغلي و تشکيل دولتي سالم هستند. پارلمان افغانستان تنها به هفت نفر از وزيران پيشنهادي حامد کرزاي براي به عهده گرفتن پست هاي وزارت دفاع ، کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ، کشاورزي، صنايع و دارايي راي اعتماد داد. ناظران اين مساله را به منزله بحراني مي دانند که ممکن است به سازش سياسي بين کرزاي و عبدالله عبدالله رقيب وي در انتخابات رياست جمهوري منجر شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها