هشداردرباره پيامدهاي اقدام دولت اردن درلغو تابعيت فلسطينيها

جمعه 23 بهمن 1388 - 07:58

عضو جبهه دمکراتيک براي آزادي فلسطين با انتقاد از تصميم دولت اردن براي لغو تابعيت اردني فلسطيني ها، درباره پيامدهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي اين اقدام هشدار داد. "سهيل الناطور" شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: مساله فلسطيني ها در اردن و تابعيت آنها هر از گاهي در اين کشور با عنوان تصحيح اشتباه ها مطرح مي شود و اين در حالي است که از اين مساله ده ها سال گذشته و هنوز مسائل ومقتضيات حقوقي و قانوني غيرقابل چشم پوشي درباره آن مطرح است. وي خاطرنشان کرد: تصميم دولت اردن براي لغو تابعيت فلسطيني ها به طورعملي پس از امضاي قراردادهاي اسلو و وادي عربه آغاز شد. عضو جبهه دمکراتيک براي آزادي فلسطين گفت : تصميم دولت اردن سبب خواهد شد، فلسطيني ها که ده ها سال در اردن سکونت داشته و هيچ سند ومدرکي براي فلسطيني بودن خود ندارند به اشخاص بدون هويت تبديل و در نتيجه آواره محسوب خواهند شد و اين امر تبعات و پيامدهاي خطرناکي براي آنان دارد. الناطور با تاکيد براينکه ، لغو تابعيت فلسطيني ها يک تصميم سياسي نيست ،افزود : حاکميت امروز اردن در حفظ حقوق فلسطيني ها و تامين زندگي کريمانه براي آنها و حفظ هويتشان است. وي تصريح کرد: رژيم هاي عربي از جمله اردن امروز با پذيرش آوارگان فلسطيني مخالفت مي کنند تا اين مساله براي آنها از سوي رژيم صهيونيستي و حاميان آن از جمله آمريکا اهرم فشاري نباشد. الناطور تاکيد کرد که محروم کردن فلسطيني ها از تابعيت اردني در واقع محروم کردن آنها از حقوق انساني و سلب آسايش و آزادي آنها است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها