مردم افغانستان خواهان خروج اشغالگران ازکشورشان هستند

دوشنبه 26 بهمن 1388 - 15:51

يک نماينده مجلس افغانستان تاکيد کرد : مردم افغانستان از مبارزان افغاني براي بيرون راندن اشغالگران از کشورشان ، پشتيباني مي کنند. وي همچنين ، در توانايي نيروهاي افغاني و نيروهاي بيگانه در کنترل مناطقي که طالبان از آنها عقب مي نيشينند ، ابراز ترديد کرد. نيروهاي ناتو از چهار روز پيش يکي از بزرگترين عمليات نظامي خود را ضد يکي از پناه گاه هاي طالبان در منطقه مرجه واقع در اقليم هلمند در جنوب افغانستان با مشارکت نيروهاي آمريکايي و انگليسي آغاز کرده است. فرماندهان ميداني و در راس آنها مايکل مولن فرمانده ستاد نيروهاي آمريکايي تاکيد مي کنند که هنوز نمي توان موعد مشخصي براي پايان اين عمليات در نظر گرفت اما وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که عمليات نظامي در مرجه رو به اتمام است هر چند فرماندهان ميداني از وجود مقاومتي شديد از سوي نيروهاي مسلح طالبان خبر مي دهند. سردار "رحمان اوغلو" نماينده مجلس افغانستان روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : جنگ همچنان ادامه دارد و روز به روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد اما اغلب رسانه ها سعي مي کنند نيروهاي ناتو را پيروز اين عمليات جلوه دهند بدون اينکه ويرانگري هاي به وجود آمدن در منطقه و خسارت هاي وارده به آن را پوشش دهند. وي افزود : رسانه ها مجدانه تلاش کردند اين عمليات را در جهت مبارزه با تروريسم در منطقه جلوه دهند در حاليکه انگيزه هاي اصلي از اين عمليات انگيزه هايي انتخاباتي هستند که با توجه به نزديک بودن موعد برگزاري انتخابات مجلس صورت مي گيرد و در واقع هدف ؛ دستيابي به برخي از موفقيت ها و ثبت چند نقطه مثبت از طريق دستيابي به پيروزي هايي ضد طالبان و راندن اين گروه از عرصه است. اوغلو با بيان اينکه حدود هزار تن از مبارزان طالبان و القاعده در برابر 15 هزار نيروي نظامي افغاني و خارجي وارد جنگي نابرابر شده اند، خاطر نشان کرد : اين جنگ به نفع ملت افغانستان نيست. وي امکان تاثيرگذاري اين جنگ بر معادلات سياسي در افغانستان را بعيد دانست و از وجود همکاري ميان برخي از نيروهاي طالبان و برخي از نيروهاي القاعده با مردم افغانستان براي راندن نيروهاي بيگانه از اين منطقه و سرانجام از همه افغانستان خبر داد. اوغلو پيش بيني کرد که طالبان پس از اين جنگ بارديگر درصحنه افغانستان حضور خواهد يافت و نيروهاي افغاني و نيروهاي بيگانه نخواهند توانست امنيت را در مناطقي که طالبان از آنها عقب نشيني مي کنند، تامين کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها