تحقيق از زندان سري آمريکا در بگرام بدستور کرزي

دوشنبه 26 مهر 1389 - 08:08

" حامد کرزي" رييس جمهور افغانستان براي تحقيق جامع از فعاليت زندان سري آمريکا در بگرام ، کميته ويژه اي را متشکل از اعضاي ارشد کميته حقوق بشراين کشورتشکيل داد. به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري (العالم) به نقل از خبرگزاري "نووستي"روسيه، اين کميته ويژه که شوراي حقوقي وابسته به دولت افغانستان نيز در آن عضويت دارد، قرار است در باره فعاليت زندان سري مخصوص مجرمان خطرناک در پايگاه هوايي آمريکا در بگرام تحقيق کند. اين تحقيق جامع بايد دردوهفته پايان يابد وگزارش آن به شخص رييس جمهور افغانستان ارايه شود. " لال جولگ " رييس کميته حقوق بشر افغانستان گفت : علاوه بر اي

" حامد کرزي" رييس جمهور افغانستان براي تحقيق جامع از فعاليت زندان سري آمريکا در بگرام ، کميته ويژه اي را متشکل از اعضاي ارشد کميته حقوق بشراين کشورتشکيل داد. به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري (العالم) به نقل از خبرگزاري "نووستي"روسيه، اين کميته ويژه که شوراي حقوقي وابسته به دولت افغانستان نيز در آن عضويت دارد، قرار است در باره فعاليت زندان سري مخصوص مجرمان خطرناک در پايگاه هوايي آمريکا در بگرام تحقيق کند. اين تحقيق جامع بايد دردوهفته پايان يابد وگزارش آن به شخص رييس جمهور افغانستان ارايه شود. " لال جولگ " رييس کميته حقوق بشر افغانستان گفت : علاوه بر اين زندان که اکنون بطور جزئي تحت کنترل وزارت دفاع افغانستان قرار گرفته است ، دو زندان سري ديگر در پايگاه هاي آمريکا در افغانستان وجود دارد که بازداشت شدگان افغان در اين زندان ها شکنجه مي شوند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها