تاکيد نخست وزير اسبق افغانستان برلزوم خروج نيروهاي اشغالگر

دوشنبه 17 آبان 1389 - 18:06

نخست وزير اسبق افغانستان با اشاره به بي فايده بودن واگذاري پرونده امنيتي به مسئولان افغان در صورت عدم خروج نيروهاي اشغالگر از کشورش، خروج کامل آنان را خواستار شد .

نخست وزير اسبق افغانستان با اشاره به بي فايده بودن واگذاري پرونده امنيتي به مسئولان افغان در صورت عدم خروج نيروهاي اشغالگر از کشورش، خروج کامل آنان را خواستار شد ."احمد شاه احمد زاي" روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم با اشاره به امکان واگذاري پرونده امنيتي به دولت افغانستان در پايان سال 2014 ميلادي از سوي نيروهاي خارجي اظهار داشت: "من در درستي اين سخن شک وترديد دارم اما در وهله اول بايد خروج اين نيروها از افغانستان صورت پذيرد و سپس موضوع سپردن پرونده امنيتي به افغان ها مطرح شود."وي افزود: مسئله خروج نيروهاي اشغالگر از افغانستان هنوز بصورت جدي در عرصه اين کشور مطرح نشده است.احمد زاي تاکيد کرد: تا زماني که نيروهاي خارجي درافغانستان حضور دارند؛ نمي توان به امنيت يا بازسازي و پيشرفت افغانستان اميدوار بود.وي با انتقاد نسبت به برخورد دوگانه کشورهاي غربي درقبال افغانستان گفت: اين کشورها ادعا مي کنند که خواهان امنيت افغانستان هستند اما حضور نظامي نيروهاي آنها در اين کشور نشان دهنده عکس اين مطلب است.احمد زاي گفت: اجراي اين طرح (واگذاري مسئوليت امنيتي به افغانها) نمي تواند موضع گروه طالبان درخصوص همکاري با دولت افغانستان را تلطيف کند واين گروه ممکن است بعد از عقب نشيني نيروهاي اشغالگر آمريکايي وارد گفتگو با دولت شود.باراک اوباما در دسامبر ???? با افزودن سي هزار نيروي جديد به هفتاد هزار نظامي آمريکايي مستقر در افغانستان موافقت کرده بود و از طرفي از خروج نيروهاي آمريکايي در ژوييه ???? نيز خبر داد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها