نيروهاي آلماني سال 2012 از افغانستان عقب نشيني مي کنند

پنج‌شنبه 27 آبان 1389 - 17:56

گيدو وستروله وزير امور خارجه المان بر تصميمبراي عقب نشيني نيروهاي کشورش از افغانستان از سال دو هزار و دوازده تاکيد کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم وستروله که معاونت انگلا مرکل صدر اعظم المان را نيز بعهده دارد امروز اعلام کرد با توجه به اوضاع امنيتي در افغانستان ما در صدد هستيم براي نخستين بار نيروهايمان را سال دو هزار و دوازده در افغانستان کاهش دهيم. به گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري قطر قنا از برلين وي تصريح کرد حويل مسئوليت امنيتي افغانستان به نيروهاي امنيتي اين کشور بهتر است سال اينده منطقه به منطقه اغاز شود.

گيدو وستروله وزير امور خارجه المان بر تصميمبراي عقب نشيني نيروهاي کشورش از افغانستان از سال دو هزار و دوازده تاکيد کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم وستروله که معاونت انگلا مرکل صدر اعظم المان را نيز بعهده دارد امروز اعلام کرد با توجه به اوضاع امنيتي در افغانستان ما در صدد هستيم براي نخستين بار نيروهايمان را سال دو هزار و دوازده در افغانستان کاهش دهيم. به گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري قطر قنا از برلين وي تصريح کرد حويل مسئوليت امنيتي افغانستان به نيروهاي امنيتي اين کشور بهتر است سال اينده منطقه به منطقه اغاز شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها