ناتو کنترل کامل امور را به نيروهاي افغانستان واگذار مي کند

شنبه 29 آبان 1389 - 14:36

رهبران سازمان پيمان آتلانتيک شمالي ( ناتو ) روز شنبه با آغاز تحويل فرماندهي جنگ به نيروهاي افغانستان در سال آينده با هدف تحويل کنترل کامل امور به اين نيروها تا سال دو هزار و چهارده موافقت کردند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم " آندرس فوگ راسموسن " دبيرکل ناتو در کنفرانسي خبري گفت " ما روندي را آغاز کرده ايم که در آن مردم افغانستان بار ديگر مديريت امور خود را بدست مي گيرند."حامد کرزاي رئيس جمهوري افغانستان به همراه راسموسن و بان کي مون دبيرکل سازمان ملل اين طرح را در ليسبون امضا کردند.

رهبران سازمان پيمان آتلانتيک شمالي ( ناتو ) روز شنبه با آغاز تحويل فرماندهي جنگ به نيروهاي افغانستان در سال آينده با هدف تحويل کنترل کامل امور به اين نيروها تا سال دو هزار و چهارده موافقت کردند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم " آندرس فوگ راسموسن " دبيرکل ناتو در کنفرانسي خبري گفت " ما روندي را آغاز کرده ايم که در آن مردم افغانستان بار ديگر مديريت امور خود را بدست مي گيرند."حامد کرزاي رئيس جمهوري افغانستان به همراه راسموسن و بان کي مون دبيرکل سازمان ملل اين طرح را در ليسبون امضا کردند. راسموسن قول داد ناتو حتي پس از خروج نيروها نيز در کنار افغانستان مي ايستد. وي افزود " من و کرزاي توافقنامه اي را درباره مشارکت راهبردي بلند مدت بين ناتو و افغانستان امضا کرديم که پس از پايان ماموريت رزمي ناتو نيز ادامه مي يابد به عبارت ساده تر اگر طالبان يا هر کسي ديگر منتظر خروج نيروهاي ناتو از افغانستان است ، بايد اين موضوع را فراموش کند. ما تا زماني که براي به پايان رساندن کار خود لازم باشد در افغانستان باقي مي مانيم."

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها