ابطال آراي 21 نامزد انتخابات پارلماني افغانستان

يکشنبه 30 آبان 1389 - 18:35

سخنگوي کميسيون شکايات انتخاباتي افغانستان، از ابطال آراي 21 نامزد شرکت کننده در انتخابات پارلماني اين کشور خبر داد.

سخنگوي کميسيون شکايات انتخاباتي افغانستان، از ابطال آراي 21 نامزد شرکت کننده در انتخابات پارلماني اين کشور خبر داد. احمد ضياء رفعت امروز درجمع خبرنگاران درکابل گفت: آراي همه اين نامزدها باطل شده است و از آنجا که آراء تقلبي به نفع اين نامزدها به صندوق ريخته شده بود ، نام آنان از فهرست نامزدها حذف شد. وي افزود : 19 نفر از 21 نامزد حذف شده، براساس اعلام نتايج ابتدايي پيروز شده بودند، و 2 نفر ديگر در ميان نامزدهاي بازنده، ‌آراء زيادي داشتند. احمد ضياء پس از اعلام نام اين نامزدها خاطرنشان کرد: کميسيون شکايات انتخاباتي افغانستان به هيچ وجه تصميم خود را در اين زمينه تغيير نمي دهد و در صورتيکه اين نامزدها مرتکب جرم شده باشند به دادستاني افغانستان معرفي خواهند شد. سخنگوي کميسيون شکايات انتخاباتي افغانستان با بيان اينکه اين کميسيون ابتدا آراء 650 شعبه اخذ راي را باطل کرده بود ، گفت : پس از بررسي ها ، اين ميزان به 334 شعبه کاهش يافت. احمد ضياء همچنين ادعاي مطرح شده مبني بر ارائه فهرست از جانب حامد کرزي براي حذف برخي نامزدها و افزوده شدن نام برخي ديگر به فهرست نتايج نهايي انتخابات را رد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها