ايساف: تلفات سال گذشته ما در افغانستان نشان از شکست راهبرد ناتو نيست

دوشنبه 13 دی 1389 - 14:27

سخنگوي نيروي بين المللي کمک به ثبات افغانستان (ايساف) تلفات نيروهاي خارجي را در سال 2010 در اين کشور اجتناب ناپذير خواند. ژنرال جوزف بوتس، امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي در کابل گفت‌ چنين تلفاتي نمي تواند بيانگر شکست راهبرد ما در افغانستان باشد. وي افزود : در شرايطي قرار داريم که متاسفانه چنين تلفاتي اجتناب ناپذير است؛ در نتيجه نبايد آن را به شکست راهبرد نيروهاي خارجي درافغانستان تعبير کرد بلکه مسئله بر عکس است.

سخنگوي نيروي بين المللي کمک به ثبات افغانستان (ايساف) تلفات نيروهاي خارجي را در سال 2010 در اين کشور اجتناب ناپذير خواند. ژنرال جوزف بوتس، امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي در کابل گفت‌ چنين تلفاتي نمي تواند بيانگر شکست راهبرد ما در افغانستان باشد. وي افزود : در شرايطي قرار داريم که متاسفانه چنين تلفاتي اجتناب ناپذير است؛ در نتيجه نبايد آن را به شکست راهبرد نيروهاي خارجي درافغانستان تعبير کرد بلکه مسئله بر عکس است.اين ژنرال آلماني ادامه داد، افزايش و تحکيم موقعيت نيروهاي ايساف در سال گذشته، مشکلاتي را براي ستيزه جويان طالبان و گروههاي مسلح شورشي پديد آورده است در حالي که اين گروهها در سالهاي اخير با مشکل چنداني روبرو نبوده اند.چنين فشارهايي بر طالبان سبب شد خشونتها در افغانستان تشديد شود ولي به طور کلي اين مرحله، از مراحلي است که براي اجراي راهبرد ما، گذار از آن ضروري به نظر مي رسيد.وي برخي اخبار را درباره افزايش فعاليت طالبان و تسلط نيروهاي اين گروه بر برخي مناطق افغانستان نادرست خواند و افزود، در حال حاضر استاني در افغانستان ديده نمي شود که فعاليت طالبان در آن پيشرفتي داشته باشد، ما همچنان به فشار بر طالبان ادامه مي دهيم و استراحت زمستاني در کار نيست. بوتس به آمار نيروهاي آمريکايي که قرار است ژوئيه 2011 افغانستان را ترک کنند اشاره اي نکرد و تنها به گفتن اين جمله بسنده کرد که اين مسئله به اوضاع افغانستان در زمان مقرر بستگي دارد.سال گذشته شمار تلفات نيروهاي خارجي در افغانستان به بالاترين حد از زمان اشغال اين کشور در سال 2001 تاکنون رسيد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها