فلسطيني ها با مذاکرات مستقيم مخالفند

يکشنبه 3 مرداد 1389 - 14:42

نماينده فلسطين در سازمان ملل متحد، ورود به مذاکرات مستقيم سازش بين تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي را بدون پيشرفت در مذاکرات غيرمستقيم، امري غيرمنطقي و غيرقابل اجرا دانست."رياض منصور" روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مذاکرات غيرمستقيم که با نظارت آمريکا صورت گرفت به هيچيک از اهداف مورد نظر خود نرسيده است؛ بنابراين ورود به مذاکرات مستقيم بدون برآورده شدن اهداف مورد نظر و برچيدن موانع مذاکرات غيرمستقيم، امري غيرمنطقي و غيرمعقول مي نمايد.منصور اين مطلب را در حالي بيان داشت که "لين باسکو" معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور سياسي ،چندي پيش ، از دست ندادن فرصت

نماينده فلسطين در سازمان ملل متحد، ورود به مذاکرات مستقيم سازش بين تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي را بدون پيشرفت در مذاکرات غيرمستقيم، امري غيرمنطقي و غيرقابل اجرا دانست."رياض منصور" روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مذاکرات غيرمستقيم که با نظارت آمريکا صورت گرفت به هيچيک از اهداف مورد نظر خود نرسيده است؛ بنابراين ورود به مذاکرات مستقيم بدون برآورده شدن اهداف مورد نظر و برچيدن موانع مذاکرات غيرمستقيم، امري غيرمنطقي و غيرمعقول مي نمايد.منصور اين مطلب را در حالي بيان داشت که "لين باسکو" معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور سياسي ،چندي پيش ، از دست ندادن فرصت مهيا شده براي اجراي مذاکرات مستقيم سازش بين تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي را خواستار شده بود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها