تشکيل کميته حقيقت ياب درباره حمله رژيم اسراييل به ناوگان آزادي

يکشنبه 3 مرداد 1389 - 14:43

ستاد فلسطيني - بين المللي درهم شکستن محاصره غزه، از اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل در تشکيل کميته تحقيق بين المللي براي بررسي حمله اسراييل به ناوگان آزادي در آب هاي بين المللي استقبال کرد."امجد الشوا " هماهنگ کننده ستاد فلسطيني - بين المللي درهم شکستن محاصره غزه، روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : براي اينکه کميته تحقيق وابسته به شوراي حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله اسراييل به ناوگان آزادي به سرنوشت گزارش گلدستون درباره حمله اسراييل به غزه دچار نشود ، بايد اقدامات گسترده اي در سطح بين المللي همسو با فعاليت هاي اين کميته براي لغو کامل محاصره غزه انجام داد.

ستاد فلسطيني - بين المللي درهم شکستن محاصره غزه، از اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل در تشکيل کميته تحقيق بين المللي براي بررسي حمله اسراييل به ناوگان آزادي در آب هاي بين المللي استقبال کرد."امجد الشوا " هماهنگ کننده ستاد فلسطيني - بين المللي درهم شکستن محاصره غزه، روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : براي اينکه کميته تحقيق وابسته به شوراي حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله اسراييل به ناوگان آزادي به سرنوشت گزارش گلدستون درباره حمله اسراييل به غزه دچار نشود ، بايد اقدامات گسترده اي در سطح بين المللي همسو با فعاليت هاي اين کميته براي لغو کامل محاصره غزه انجام داد. وي افزود : فعاليت هاي اين کميته بايد به پيامدهايي اجرايي منتهي شود ، براي مثال بايد جنايتکاران جنگي که در تجاوز به ناوگان آزادي دست داشته اند ، تحت پيگرد قرار گيرند. الشوا خاطرنشان کرد : بسياري از اسناد و مدارک از طريق مصاحبه با سرنشينان ناوگان آزادي مستند شده و به مدارکي موثق تبديل شده اند ، با اين حال رژيم صهونيستي لپ تاپ هاي شماري از سرنشينان ناوگان آزادي را مصادره کرده و اقدام به دستکاري آنها براي سندسازي جهت روايت جعلي خود برآمده است. هماهنگ کننده ستاد فلسطيني-بين المللي درهم شکستن محاصره غزه از کميته تحقيق بين المللي خواست همه پيامدهاي تجاوز اسراييلي ها به ناوگان آزادي را مدنظر قرار دهند و تاثير آن بر محاصره غزه به عنوان مجازات دسته جمعي يک ملت بي دفاع از نظر دور ندارند. "هيثم مناع " سخنگوي کميته عربي حقوق بشر نيز به شبکه العالم گفت : سه عضو کميته تحقيق درباره تجاوز اسراييل به ناوگان آزادي از ميان اشخاص معروف به تخصص در پرونده هاي جنايات جنگي و جنايت ضد بشريت و نژادپرستي برگزيده شده اند. وي افزود : هيچ گونه اعتراضي به ساختار کميته صورت نگرفت جز از سوي آمريکا که تمام تلاش خود را به کار برد تا از بين المللي شدن کميته جلوگيري کند. "مناع" تصميم اسراييل براي اجراي تحقيقات درباره تجاوز به ناوگان آزادي را نمايشي مسخره توصيف کرد و گفت : نمي توان پذيرفت که مجرم ، مسوول تحقيق درباره جنايت خود باشد. وي با بيان اينکه رژيم صهونيستي خود را برتر و فراتر از قانون مي بيند ، خاطر نشان کرد : در اسراييل تفکر گسترش جنايت حاکم است و به همين جهت بر تبديل روند ارتکاب جنايت به روندي روزانه اصرار مي شود به طوري که يهودي سازي قدس، اخراج نمايندگان مجلس فلسطين از قدس ، ابلاغ حکم اخراج ده ها هزار فلسطيني از زمين هايشان در قدس همگي درهمين چارچوب مي گنجند. مناع با تاکيد بر اينکه مشارکت اسراييل هيچ گاه کمکي به عدالت بين المللي نکرده است، آن را تنها به عنوان عامل مقابله و درگيري دانست و اظهار داشت: هيچ نيازي به موافقت اسراييل براي تحقيق درباره جنايتي که اين رژيم در آب هاي بين المللي مرتکب شده است، وجود ندارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها