واکنش فلسطينيها و صهيونستها به تشکيل کميته حقيقت ياب

يکشنبه 3 مرداد 1389 - 14:45

در حاليکه طرفهاي فلسطيني از جمله جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) و جنبش فتح از تشکيل کميته سه نفره حقيقت ياب بين المللي براي بررسي حمله خونين ارتش رژيم صهيونيستي به ناوگان آزادي استقبال کردند، اين رژيم بشدت هرگونه همکاري با اين کميته را رد کرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري) العالم)، رژيم صهيونيستي همکاري با کميته سه نفره حقيقت ياب را که شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحدد براي بررسي حمله کماندوهاي اين رژيم به ناوگان آزادي در ماه مي گذشته تعيين کرده است، رد کرد." اوفير گندلمن" سخنگوي نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام کرد که اين رژيم با اين کميته همکاري نخواهد کرد.وي با

در حاليکه طرفهاي فلسطيني از جمله جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) و جنبش فتح از تشکيل کميته سه نفره حقيقت ياب بين المللي براي بررسي حمله خونين ارتش رژيم صهيونيستي به ناوگان آزادي استقبال کردند، اين رژيم بشدت هرگونه همکاري با اين کميته را رد کرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري) العالم)، رژيم صهيونيستي همکاري با کميته سه نفره حقيقت ياب را که شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحدد براي بررسي حمله کماندوهاي اين رژيم به ناوگان آزادي در ماه مي گذشته تعيين کرده است، رد کرد." اوفير گندلمن" سخنگوي نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام کرد که اين رژيم با اين کميته همکاري نخواهد کرد.وي با انتقاد از شوراي حقوق بشر سازمان ملل، افزود: هيچ دليلي براي تشکيل اين کميته وجود ندارد و اسراييل دو کميته به منظور بررسي حمله به ناوگان آزادي تشکيل داده است" شيمون پرز" رييس رژيم صهيونيستي نيزبه شوراي حقوق بشر سازمان ملل بشدت حمله کرد و گفت که اغلب اعضاي سازمان ملل رويکرد ضد اسراييلي دارند.پرز که قرار است به مدت دو روز از اسلووني ديدن کند، در گفت وگو با خبرنگاران از پاسخ گفتن به سئوالي در باره درخواست ترکيه از رژيم صهيونيستي براي معذرت خواهي در قبال جنايت ارتش اين رژيم در حمله به ناوگان آزادي، افزود: اسراييل رفتارهاي سخت با خود را احساس مي کند.در مقابل " سامي ابوزهري" سخنگوي حماس تشکيل اين کميته را " گامي مهم " توصيف کرد و در عين حال گفت که اسراييل بايد به پذيرش نتايج تحقيقات اين کميته وادار شود و به اين رژيم اجازه نداد که از مجازات فرار کند.وي تاکيدکرد که نبايد اجازه داد تا سرنوشت اين کميته به گزارش ريچارد گلدستون درباره جنايات رژيم صهيونيستي در خصوص حمله به غزه دچار شود." احمد عساف " سخنگوي فتح نيز تشکيل اين کميته را اقدامي برمبناي درخواست طرف فلسطيني دانست و بر ضرورت بازخواست جنايتکاران جنگي اسراييلي تاکيد کرد.رييس کميته مردمي مقابله با محاصره غزه از تصميم شوراي حقوق بشر سازمان ملل براي تشکيل کميته سه نفره براي بررسي حمله خونين ارتش رژيم صهيونيستي به ناوگان آزادي استقبال کرد."جمال الخضري" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" اين اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل را گامي مهم در زمينه پايان دادن به حملات و دزدي هاي دريايي مستمر رژيم صهيونيستي دانست.وي تاکيد کرد: هيچکس نمي تواند آزادگان جهان را از رفتن به غزه براي رساندن کمک هاي انسان دوستانه به دست فلسطينيان اين منطقه منع کند.رييس کميته مردمي مقابله با محاصره غزه، گفت: حرکت کشتي ها به سوي اين منطقه عليرغم احتمال حمله به آنها از سوي رژيم صهيونيستي همچنان ادامه خواهد يافت.الخضري، هدف اصلي از حرکت کشتي ها به سمت غزه را شکستن محاصره ظالمانه اين منطقه دانست.رييس کميته مردمي مقابله با محاصره غزه، اقدام رژيم صهيونيستي را غيرقانوني و مغاير همه قوانين، مقررات بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و توافقنامه چهارم ژنو دانست و بر لزوم شکستن محاصره غزه آن تاکيد کرد.الخضري اظهار داشت: کشتي هايي که به منظور شکستن محاصره غزه عازم اين منطقه مي شوند ، ابتدا با هدف شکستن محاصره و سپس رساندن کمک هاي انسان دوستانه به دست اهالي محاصره شده اين منطقه عازم مي شوند اما رژيم اشغالگر درصدد منحرف کردن افکار عمومي از اين مساله است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها