محکوميت ، اقدامات صهيونيست ها براي يهودي سازي قدس

پنج‌شنبه 7 مرداد 1389 - 15:01

لندن (العالم) - هيات سياسي فلسطيني هاي اراضي اشغالي سال 1948 ، درسفر به لندن سياست هاي رژيم صهيونيستي را درباره يهودي سازي قدس محکوم کرده و از کشورهاي عربي و اسلامي خواستند درباره دفاع از قدس به مسووليت هاي خود عمل کنند."جمال زحالقه "عضو دفتر سياسي مجمع ملي دموکراتيک در پارلمان رژيم صهيونيستي چهارشنبه شب دراين باره به شبکه خبري العالم گفت: آنچه که در قدس روي مي دهد در واقع دومين فاجعه پس از اشغال سرزمين هاي فلسطيني يا تلاش براي اين منظور است.وي گفت: تلاش هاي يهودي سازي از سوي رژيم صهيونيستي در مناطق و مراکز فلسطيني در قدس با شدت ادامه دارد و علاوه بر آن طرحي براي بيرون کردن رهب

لندن (العالم) - هيات سياسي فلسطيني هاي اراضي اشغالي سال 1948 ، درسفر به لندن سياست هاي رژيم صهيونيستي را درباره يهودي سازي قدس محکوم کرده و از کشورهاي عربي و اسلامي خواستند درباره دفاع از قدس به مسووليت هاي خود عمل کنند."جمال زحالقه "عضو دفتر سياسي مجمع ملي دموکراتيک در پارلمان رژيم صهيونيستي چهارشنبه شب دراين باره به شبکه خبري العالم گفت: آنچه که در قدس روي مي دهد در واقع دومين فاجعه پس از اشغال سرزمين هاي فلسطيني يا تلاش براي اين منظور است.وي گفت: تلاش هاي يهودي سازي از سوي رژيم صهيونيستي در مناطق و مراکز فلسطيني در قدس با شدت ادامه دارد و علاوه بر آن طرحي براي بيرون کردن رهبران سياسي فلسطين از قدس نيز وجود دارد."حنين زعبي " عضو مجمع ملي دموکراتيک در پارلمان رژيم صهيونيستي نيز دراين باره به العالم گفت : زماني که از دولت يهودي سخن گفته مي شود در واقع به معناي تصاحب سرزمين هاي فلسطيني از سوي رژيم صهيونيستي است.وي گفت: زماني که مي گويم ما صاحبان اصلي سرزمين فلسطيني هستيم و آوارگان حق بازگشت به ميهن خود را دارند به معناي اين است که نمي توان بدون توجه به اين مسائل اسرائيل را به عنوان دولت يهودي به رسميت شناخت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها