گروه هاي فلسطيني /مذاکره مستقيم هرگز

شنبه 9 مرداد 1389 - 06:19

گروه هاي فلسطيني برمخالفت خود با تصميم کميته پيگيري طرح صلح عربي وابسته به اتحاديه عرب مبني بر آغاز مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي تاکيد کردند.

گروه هاي فلسطيني برمخالفت خود با تصميم کميته پيگيري طرح صلح عربي وابسته به اتحاديه عرب مبني بر آغاز مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي تاکيد کردند. در همين حال جنبش فتح خواستار مشخص شدن ضوابط و اصولي براي روند سازش و توقف کامل شهرک سازي رژيم صهيونيستي شد و بار ديگر مخالفت خود را با مذاکرات مستقيم با اين رژيم بدون تحقق پيش شرطها اعلام کرد. " عزام الاحمد " عضو کميته مرکزي جنبش فتح روز شنبه درگفت وگو با شبکه خبري "العالم"، از رام الله، تاکيد کرد:درصورتي آماده انتقال مذاکرات از مرحله غير مستقيم به مستقيم هستيم که در ديدارها و تماس هاي مقدماتي ، اصول و ضوابطي براي روند سازش مشخص و شهرک سازي رژيم اسراييل بطور کامل متوقف شود. وي افزود: در صورت فراهم نشدن زمينه لازم و عملي نشدن پيش شرط هاي مذاکره، تحت هيچ شرايطي حاضر نخواهيم شد که به مذاکرات مستقيم با رژيم اشغالگر روي آوريم. " عبد الرحيم ملوح " معاون دبيرکل جبهه خلق براي آزادي فلسطين گفت: عرب ها تحت فشارها و خواسته هاي آمريکا قرار دارند و منافع شخصي خود را بر منافع ملي و فلسطيني ترجيح داده وموضع نادرستي اتخاذ کرده اند. " اسماعيل رضوان" از رهبران جنبش حماس نيز ضمن تاکيد بر ادامه مقاومت و پايداري در برابر رژيم اشغالگر و مقابله با توطئه هاي آن براي يهودي سازي شهر قدس ، موافقت با مذاکره مستقيم را به منزله سرپوشي بر ادامه اقدامات و سياست هاي تجاوزکارانه رژيم صهيونيستي برشمرد و تاکيد کرد که هيچکس حق ندارد از خواسته ها وحقوق ملت فلسطين کوتاه بيايد. کميته پيگيري طرح صلح عربي وابسته به اتحاديه عرب روز پنجشنبه موافقت خود را با انتقال به گفت و گوهاي مستقيم بين تشکيلات خودگردان و رژيم اشغالگر اعلام کرد و درپايان نشست خود در قاهره، محمود عباس رييس تشکيلات خودگردان را مسوول تصميم گيري براي زمانبندي آغاز مذاکرات مستقيم معرفي کرد. 21/12/2

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها