بازي دوگانه اتحاديه عرب وتشکيلات خودگردان

شنبه 9 مرداد 1389 - 07:16

سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) با تاکيد به مخالفت شديد اين جنبش با تصميم کميته پي گيري طرح صلح عربي در باره موافقت با مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي، اتحاديه عرب و تشکيلات خودگردان را به مشارکت در يک بازي دوگانه عليه منافع ملت فلسطين متهم کرد.

سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) با تاکيد به مخالفت شديد اين جنبش با تصميم کميته پي گيري طرح صلح عربي در باره موافقت با مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي، اتحاديه عرب و تشکيلات خودگردان را به مشارکت در يک بازي دوگانه عليه منافع ملت فلسطين متهم کرد. "سامي ابوزهري" در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از غزه، اظهار داشت: "محمود عباس" رييس تشکيلات خودگردان فلسطين همان کسي است که بر خلاف آنچه در ظاهر مطرح مي کند؛ بر مذاکره با رژيم اسراييل اعم از مستقيم وغيرمستقيم اصرار مي ورزد و بيانيه صادر مي کند که از آمريکا ضمانت اجرايي دريافت کرده است بنابراين جنبش فتح را بايد مسوول پيامدهاي تصميم اخير کميته پيگيري عربي دانست. ابوزهري افزود: عرب ها تسليم فشارهاي آمريکا شده اند و شروطي که تشکيلات خودگردان براي نشستن پاي ميز مذاکره مطرح مي کند؛ اظهاراتي پوچ است و مذاکرات مستقيم نتيجه اي جز گمراهي هر چه بيشتر و فرو رفتن در باطلاق سازش نخواهد داشت. سخنگوي جنبش حماس تصميم روز پنجشنبه کميته پي گيري طرح صلح عربي وابسته به اتحاديه عرب و مجوز دادن به "محمود عباس" رييس تشکيلات خودگردان براي مذاکره مستقيم با رژيم صهونيستي را غيرقابل قبول و باعث تاسف دانست. ابوزهري اظهار داشت: تصميم کميته پيگيري طرح صلح عربي باعث نوميدي است و فلسطينيان آن را غيرقابل قبول مي دانند زيرا اين کميته صلاحيت اتخاذ چنين تصميمي را ندارد و از آن گذشته براي توجيه اين تصميم خود به فريبکاري و گمراه سازي متوسل شده است. وي افزود: کميته پيگيري وقتي براي دادن مجوز مذاکرات غيرمستقيم تشکيل جلسه داد، اعلام کرد که چهار هفته ديگر براي بررسي نتايج آن تشکيل جلسه خواهد داد و ضمانت اجرايي آمريکايي نيز پشتيبان اتخاذ اين تصميم است اما اينک پس از گذشت چهارهفته برغم ارايه هيچگونه تضميني از سوي آمريکا هيچ تغييري در موضع گيري هاي آن رخ نداده است. سخنگوي حماس گفت: تاکنون هيچ يک از پيش شرط هاي مذاکره محقق نشده است تا مطابق گفته هاي خودشان پس از آن امکان انتقال به مذاکرات مستقيم وجود داشته باشد از اين رو درخواست جديد به معني يک بازي و فريبکاري است. ابوزهري خاطر نشان کرد: کميته پيگيري اعلام کرد که "باراک اوباما" در نامه اي به محمود عباس تضمين هايي بابت ضمانت اجرايي تقديم کرده است و محمود عباس نيز پس از صدور تصميم کميته پيگيري گفت، تا وقتي ضمانت اجرايي درباره امنيت و شهرک سازي از سوي آمريکا دريافت نکند به مذاکرات مستقيم روي نخواهد آورد اما آنچه که اکنون در حال وقوع است مغاير اين وعده هاست. سخنگوي جنبش حماس تاکيد کرد: 20 سال است که مذاکرات ادامه دارد اما جز فاجعه نتيجه اي براي فلسطينيان نداشته است و رژيم اشغالگر به بهانه مذاکرات اقدام به يهودي سازي مناطق فلسطيني، شهرک سازي، کشتار و ارتکاب جنايت هاي مختلف در حق ملت فلسطين کرده و تا وقتي به اين امتيازدهي ها و عقب نشيني هاي سياسي دست يابد از سياست هاي خود دست نخواهد کشيد و در آن صورت نه قدس باقي خواهد ماند و نه کرانه باختري. 26/12/2

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها