درخواست فتح از کميته چهارجانبه براي حمايت از فلسطيني ها

شنبه 23 مرداد 1389 - 18:21

سخنگوي جنبش فتح از کميته چهارجانبهخواست با صدور بيانيه اي در حمايت از حقوق فلسطيني ها تاکيد کند که تنها راه حلمسئله فلسطين توقف کامل اقدامات رژيم اشغالگر در تخريب منازل فلسطيني ها و شهرکسازي و تشکيل کشور مستقل فلسطين است.

سخنگوي جنبش فتح از کميته چهارجانبهخواست با صدور بيانيه اي در حمايت از حقوق فلسطيني ها تاکيد کند که تنها راه حلمسئله فلسطين توقف کامل اقدامات رژيم اشغالگر در تخريب منازل فلسطيني ها و شهرکسازي و تشکيل کشور مستقل فلسطين است. "احمدعساف" بعد از ظهرشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم اسرائيل هيچاهميتي به مذاکرات و روند سازش نمي دهد. وي افزود:نتانياهو با پافشاريبراي ازسرگيري مذاکرات بدون درنظرگرفتن اصولي براي آن ازجمله توقف شهرکسازي وتعيين جدول زماني، تلاش مي کند تا اين مذاکرات صوري و ظاهري باشد. عساف خاطرنشان کرد: تعيين نکردن جدول زماني براي مذاکرات بدين معناست که مذاکرات تا ابد ادامه داشته باشد، و اسراييل بتواند از اين طريقنقشه هاي شوم خود عليه فلسطينيها را اجرا کند. سخنگوي جنبش فتح با تاکيد بر موضعثابت تشکيلات خودگردان و جنبش فتح و سازمان آزاديبخشدرباره اصول و آرمان هاي ثابت فلسطين، اظهار داشت: کميته چهارجانبهبايد از ما حمايت کند، واگر اعضاي اين کميته بخواهند از اسراييل جانبداري کنند، بايد مسووليت بي ثباتي درمنطقه را به عهده بگيرند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها