قرضاوي با کاروان دريايي به غزه مي‌رود

يکشنبه 24 مرداد 1389 - 08:23

شيخ "احسان هندرکس" رئيس شوراي عالي قضايي آفريقاي جنوبي و عضو هيأت امناي اتحاديه جهاني علماي مسلمان اعلام کرد شيخ يوسف قرضاوي رئيس اين اتحاديه به همراه تعدادي ازعلما و شخصيت‌هاي برجسته اسلامي و عربي مانند شيخ "علي الصاوي" از مفسران قرآن دريک کاروان دريايي که اين اتحاديه ترتيب سفر آن به غزه را داده است، حضور خواهند يافت.

شيخ "احسان هندرکس" رئيس شوراي عالي قضايي آفريقاي جنوبي و عضو هيأت امناي اتحاديه جهاني علماي مسلمان اعلام کرد شيخ يوسف قرضاوي رئيس اين اتحاديه به همراه تعدادي ازعلما و شخصيت‌هاي برجسته اسلامي و عربي مانند شيخ "علي الصاوي" از مفسران قرآن دريک کاروان دريايي که اين اتحاديه ترتيب سفر آن به غزه را داده است، حضور خواهند يافت. هندرکس قبل از اينکه به همراه هيات کاروان اروپايي "شوق لبخند 2 " گذرگاه رفح درجنوب نوار غزه را ترک کند، گفت: آنچه اين هيات طي روزهاي کم اقامت خود درغزه شاهد بود، بسيار بيشتر از درد و رنج‌هايي است که مردم آفريقاي جنوبي طي سال‌هاي حاکميت نظام آپارتايد متحمل آن شدند. اين عالم جهان اسلام با بيان اينکه ارتباط با اهالي منطقه محاصره شده غزه از طريق زميني و دريايي ادامه خواهد يافت تا محاصره شکسته و سرزمين فلسطين کاملاً آزاد شود، افزود مردم آفريقاي جنوبي ده‌هاي متمادي با تبعيض نژادي و مشکلات بسياري مشابه مشکلات اهالي غزه روبه‌رو بوده‌اند که بيش ازچهارسال است در محاصره رژيم ظالم صهيونيستي قرار دارد. وي خاطرنشان کرد اين هيات بعد از سفري که به غزه داشت، پيام درد و رنج اهالي اين منطقه محاصره شده را به اطلاع مردم آفريقاي جنوبي خواهد رساند و حامل اين پيام براي آن‌ها خواهد بود که ملت فلسطين درغزه، با کرامت و شجاعت تا زمان آزادسازي سرزمينش از دست اشغالگران و شکست دشمن، ثابت قدم و استوار خواهد ماند. هياتي از کاروان اروپايي "شوق لبخند 2 " حامل برخي از انواع کمک براي اهالي غزه با مشارکت بسياري از فعالان صلح، پنج روز پيش از طريق گذرگاه مرزي رفح، وارد غزه شده بود که با پايان زمان حضور از طريق همين گذرگاه غزه را ترک کرد.حضور آقاي قرضاوي به عنوان يکي از شخصيت‌هاي ديني مسلمان که ديدگاه‌هاي خاصي در مورد فلسطين دارد از نگاه ناظران تحولات فلسطين بسيار مهم ارزيابي شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها