ناتواني اعراب دراعمال فشار بر آمريکا و رژيم اسراييل

يکشنبه 24 مرداد 1389 - 10:57

عضو ارشد جنبش فتح از مواضع سست و ضعيف کشورهاي عربي درجهت حمايت از ملت فلسطين و ناتواني آنها در اعمال فشار بر آمريکا و رژيم صهيونيستي انتقاد کرد.

عضو ارشد جنبش فتح از مواضع سست و ضعيف کشورهاي عربي درجهت حمايت از ملت فلسطين و ناتواني آنها در اعمال فشار بر آمريکا و رژيم صهيونيستي انتقاد کرد. "موعد الموعد" روز يکشنبه درگفت وگو با شبکه خبري "العالم" از دمشق پايتخت سوريه اظهار داشت: ضعف مواضع عرب ها به اندازه اي است که حتي نمي توانند آمريکا و رژيم اسراييل را به منظور تعيين مرجعي براي مذاکرات سازش بين تشکيلات خودگردان و رژيم اسراييل تحت فشار قرار دهند. الموعد گفت: در شرايط کنوني رايزني هاي بسياري با طرف هاي مختلف عربي صورت گرفته اما اين رايزني ها به اتخاذ موضعي براي اعمال فشار بر سياست بين المللي به ويژه آمريکا منجر نشده است. وي اظهار داشت: تشکيلات خودگردان به اين مساله اميد بسته است که آمريکا تضمين هايي را براي شروع مذاکرات ارايه کند، اما دولت آمريکا هيچ بيانيه اي درزمينه تعيين مرجع قانونيبراي مذاکرات سازش و تعيين سقف زماني براي آن صادر نکرده است. عضو ارشد جنبش فتح خاطرنشان کرد: درشرايطي که ملت فلسطين تحت اشغال است و درد و رنج هاي زيادي را متحمل مي شود ، رفتن به پاي ميز مذاکره با رژيم اسراييل بدون تحقق پيش شرط ها امکان پذير نيست.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها