اشغال 10 درصد کرانه باختري با ساخت ديوار حايل

چهارشنبه 27 مرداد 1389 - 18:53

وزير امور شهرک هاي صهيونيست نشين در کابينه "سلام فياض" نخست وزير انتصابي رييس تشکيلات خودگردان گفت: رژيم صهيونيستي در صورت تکميل ديوار حايل بيش از 10 درصد از اراضي کرانه باختري را مي بلعد.

وزير امور شهرک هاي صهيونيست نشين در کابينه "سلام فياض" نخست وزير انتصابي رييس تشکيلات خودگردان گفت: رژيم صهيونيستي در صورت تکميل ديوار حايل بيش از 10 درصد از اراضي کرانه باختري را مي بلعد."ماهر غنيم" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعداد مجموعه هاي صهيونيستي در کرانه باختري به بيش از 462 مورد رسيده است که 189 مورد از آنها شهرک و 251 مورد ديگر محله هاي صهيونيست نشين و 22 مجموعه صهيونيست نشين چند منظوره مي باشند.غنيم افزود: در 6 استان از سرزمين هاي فلسطيني، مساحت مناطق اشغال شدهصهيونيست نشين از مناطق فلسطيني نشين بيشتر است که عبارتند از : بيت المقدس، طوباس، بيت لحم، سلفيد، قلقيليا و اريحا.تشکيلات خودگردان به ويژه پس از همدستي رژيم صهيونيستي با آمريکا در زمينه شهرک سازي ، بيانيه آينده کميته چهارجانبه را راه حلي براي ورود به مذاکرات مي داند؛ اين در حالي است که رژيم صهيونيستي با عدم پذيرش بيانيه کميته چهارجانبه حتي اين راه حل را نيز به بن بست کشانده است. "صبري صيدم" معاون دبيرکل شوراي انقلابي جنبش فتح در گفت وگو با العالم اظهار داشت: تشکيلات خودگردان بايد براي رفتن به پاي ميز مذاکره با رژيم صهيونيستي به آراي مردم توجه کند.وي افزود: مذاکره نيازمند نظر مساعد مردم و تعيين چارچوبي مشخص است تا تشکيلات خودگردان مانند سال هاي قبل پا به مذاکرات بي فايده نگذارد. "قيس عبدالکريم" عضو دفتر سياسي جبهه دموکراتيک براي آزادي فلسطين در گفت وگو با العالم خاطرنشان کرد: ما نيازمند استراتژي يکساني هستيم که همگان در چارچوب آن در زمينه فعال کردن مقاومت مردمي براي مقابله با اشغالگران اتفاق نظر داشته باشند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها