عجز دولت اوباما براي احياي روند سازش در خاورميانه

پنج‌شنبه 28 مرداد 1389 - 07:38

روزنامه لبناني المستقبل نوشت که دولت آمريکا از احياء روند صلح خاورميانه و يافتن راهکار مورد رضايت فلسطيني ها و صهيونيست ها عاجز مانده است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم اين روزنامه در شماره امروز پنجشنبه نوشت مذاکرات ميان فلسطيني ها با رژيم اسراييل نتايج بهتري درمقايسه با گذشته نخواهد داشت.در مطلب پايگاه اينترنتي روزنامه المستقبل تحت عنوان " مذاکرات بي نتيجه " به قلم " عدنان السيد حسين " آمده است : دولت باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا همچنان از احياء روند صلح خاورميانه به نحو مثبت عاجز مانده است.

روزنامه لبناني المستقبل نوشت که دولت آمريکا از احياء روند صلح خاورميانه و يافتن راهکار مورد رضايت فلسطيني ها و صهيونيست ها عاجز مانده است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم اين روزنامه در شماره امروز پنجشنبه نوشت مذاکرات ميان فلسطيني ها با رژيم اسراييل نتايج بهتري درمقايسه با گذشته نخواهد داشت.در مطلب پايگاه اينترنتي روزنامه المستقبل تحت عنوان " مذاکرات بي نتيجه " به قلم " عدنان السيد حسين " آمده است : دولت باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا همچنان از احياء روند صلح خاورميانه به نحو مثبت عاجز مانده است.نويسنده تاکيد مي کند با وجود شعارهاي بسياري که مقامات امريکايي در اين خصوص سر مي دهند و سفرهاي پياپي جورج ميچل به منطقه ، هنوز راه کاري که مورد رضايت اسراييلي ها و فلسطيني ها باشد کسب نشده است .نويسنده تصريح مي کند تلاشهاي مصر اردن و اتحاديه عرب و تصميمات اتخاذ شده در کنفرانس اناپوليس نيز تا کنون براي دستيابي به صلح خاورميانه بي نتيجه بوده است امروز دولت امريکا به تکاپو افتاده است تا بعد از اجراي مذاکرات غير مستقيمي که تحت نظارت واشنگتن صورت گرفت فسطينيان و اسراييل بر سر ميز مذاکرات مستقيم بنشينند ؛ ولي تلاشهاي دولت امريکا به شدت با مانع تراشيهاي اسراييل مواجه است و مهمترين اين مانع تراشيها نيز ادامه شهرک سازي قطع خطوط ارتباطي درکرانه باختري وادامه محاصره غزه است.نويسنده تصريح مي کند که خطرناکترين مساله اي اين است که رژيم اسراييل معتقد است که نتايج مذاکرات قبلي با فلسطينيان به منزله پيش شرط است و بايد اين پيش شرطها حذف شوند.نويسنده خاطر نشان مي کند که هيچ تضمين بين المللي وجود ندارد که اينبار هم مذاکرات مستقيم ميان فلسطينيان و اسراييل به نتايج مطلوب برسد چرا که از سويي دولت نتانياهو مي خواهد همچنان به اقدامات خود ادامه دهد و درمقابل تشکيلات خودگردان فلسطين نيز تنها بدنبال پيشرفتي در مذاکرات ولو اندک است تا بدين وسيله بتواند پاسخ فشارهاي داخلي و گروههاي مخالف فلسطيني را بدهد و ادامه مذاکرات با اسراييل را توجيه پذير کند.نويسنده مي افزايد نکته درخور توجه در اين راستا اين است که دولت نتانياهو بخواهد با موضعگيري کميته چهارجانبه بين المللي مخالفت کند چرا که در بيانيه قبلي اين کميته توقف جزئي ساخت شهرک سازي در کرانه باختري تقاضا شده است در اين بيانيه همچنين تقاضا شده است که درخواست توقف جزئي شهرک سازي به مدت ده ماه تمديد شود و از سوي ديگر در اين بيانيه مدت زماني بين يک تا دو سال نيز براي تشکيل کشور مستقل فلسطين بعد از عقب نشيني اسراييل به مرزهاي 1967 مشخص شده است.نويسنده المستقبل تصريح مي کند زماني که به طرحهايي که اسراييل مشغول پياده کردن انها است مي نگريم مي فهميم که هدف دراز مدتي مد نظر اسراييل است و اسراييل بدنبال دستيابي به مسجد الاقصي قطع خطوط ارتباط در کرانه باختري و بيرون کردن فلسطينيان انهم با زور و ترس از شرق قدس است .نويسنده در ادامه با انتقاد از مواضع گروههاي فلسطيني و رقابت انها براي رسيدن به قدرت مي افزايد تلاش کشورهاي عربي و تلاش گروههاي فلسطيني همچنان از سطح مطلوبي برخوردار نيست و اگر قرار باشد قضيه فلسطين در اولويتهاي دوم کشورهاي عربي باشد تلاش انها به نتيجه اي نخواهد رسيد.نويسنده در پايان تاکيد مي کند که ذور جديد مذاکرات مستقيم اگر هم از سر گرفته شود نتايج بهتري نسبت به مذاکرات قبلينخواهد داشت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها